Image
Image

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

 
DZIEKAN

dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM

 
RADA WYDZIAŁU

 1. prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
 2. prof. dr hab. Krzysztof Grzeszczak
 3. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 4. prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 5. prof. Zygmunt Krauze
 6. prof. dr hab. Marcin Stańczyk
 7. prof. dr hab. Marta Szoka
 8. dr hab. Dawid Ber, prof. AM
 9. dr hab. Olga Hans, prof. AM
 10. dr Ewa Kumik, prof. AM
 11. dr hab. Marek Nahajowski, prof. AM
 12. dr hab. Jacek Rogala, prof. AM
 13. dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM
 1. dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM
 2. dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
 3. dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 4. dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM
 5. dr hab. Kinga Litowska
 6. dr hab. Marian Szukalski
 7. dr Barbara Dominiak
 8. dr Małgorzata Grajter
 9. dr Małgorzata Sułek
 10. mgr Aleksandra Bęben
 11. mgr Izabela Nahajowska
 12. mgr Marta Szeliga-Frynia
 13. stud. Marek Walczak

 
INSTYTUTY

 
KATEDRY

 
ZAKŁADY

 
PRACOWNIE

 
KOŁA NAUKOWE