Image
Image

RADA REDAKCYJNA WYDAWNICTWA AKADEMII MUZYCZNEJ W ŁODZI

   
 1. dr hab. Magdalena Pilch, prof. AM – Kierownik Wydawnictwa
 2. dr hab. Marek Nahajowski, prof. AM – Zastępca Kierownika Wydawnictwa
 3. prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 4. prof. dr hab. Renata Danel
 5. dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM
 6. dr Ewa Kumik, prof. AM
 7. dr hab. Dorota Cegielska
 8. dr hab. Patrycja Krzeszowska-Kubit
 9. dr Małgorzata Sułek
 10. mgr Anna Banach
 11. mgr Marta Szeliga-Frynia
 12. mgr Patryk Jadczak – Sekretarz Wydawnictwa

 

Zarządzenie nr 24/2020 JM Rektor z dnia 11 grudnia 2020
w sprawie powołania Rady Redakcyjnej
Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Baceiwczów w Łodzi POBIERZ