Image
Image

Zasady przyjmowania wniosków i finansowania projektów

ZASADY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW I FINANSOWANIA PROJEKTÓW

Zasady zgłaszania i finansowania projektów wydawniczych

 1. Wydawnictwo przyjmuje wnioski o sfinansowanie wydawniczych projektów ogólnouczelnianych, wydziałowych, instytutowych i katedralnych oraz wnioski o dofinansowanie projektów indywidualnych (książki, płyty, nuty). Wydawnictwo nie finansuje i nie dofinansowuje projektów nagraniowych zarejestrowanych na żywo (live).
 2. Wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu (dostępnym za stronie internetowej)
 3. Wnioski dotyczące projektów realizowanych w danym roku kalendarzowym należy przesyłać nie później niż do 30 września roku poprzedniego, (np. wnioski dotyczące projektów mających być realizowanymi w roku 2025 powinny zostać złożone do 30 września 2024 r.)
 4. Wypełnione wnioski należy przesyłać na adres wydawnictwa drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz złożyć w wersji papierowej w Dziale Wydawnictw.
 5. Decyzja o przyznaniu środków finansowych na realizację zgłoszonych projektów będzie ogłoszona na stronie internetowej Wydawnictwa w terminie do końca stycznia roku kalendarzowego, w którym realizowany jest projekt.
 6. Opiekę nad procesem wydawniczym projektów zakwalifikowanych do realizacji sprawować będą wskazani przez Kierownika Wydawnictwa członkowie Rady Redakcyjnej Wydawnictwa.
 7. Całość procesu wydawniczego (wraz z rozliczeniem na podstawie faktur) powinna zostać zakończona do 10 grudnia danego roku kalendarzowego.
 8. Jednostki lub osoby przeprowadzające projekt zobowiązane są do przedstawienia na piśmie – do końca maja danego roku – raportu ze stanu jego realizacji. W przypadku stwierdzenia zbyt małych postępów (lub ich braku) i związanego z tym ryzyka niezrealizowania przedsięwzięcia w odpowiednim terminie, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odebrania funduszy i przekazania ich na inny projekt z listy oczekujących. Podpisany dokument należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa.

 
Kryteria rozpatrywania wniosków oraz finansowania (lub dofinansowywania) projektów wydawniczych

  Wydawnictwo przyjmuje następujące kryteria rozpatrywania wniosków:
 1. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, na podstawie informacji zawartych w formularzu, przez Kierownika Wydawnictwa przy głosie doradczym członków Rady Redakcyjnej Wydawnictwa.
 2. Plan wydawniczy na dany rok kalendarzowy ustala po zweryfikowaniu złożonych wniosków Kierownik Wydawnictwa przy głosie doradczym członków Rady Redakcyjnej Wydawnictwa.
 3. Pierwszeństwo w realizacji mają projekty ogólnouczelnianie, katedralne, instytutowe oraz związane z istotnymi dla Akademii Muzycznej w Łodzi rocznicami, a także inne (w tym indywidualne) posiadające istotne znaczenie z perspektywy ewaluacji dorobku artystycznego i naukowego pracowników Akademii Muzycznej w Łodzi. Projekty określone przez Wydawnictwo jako priorytetowe podlegają finansowaniu w całości, lub dofinansowaniu w niezbędnym zakresie, jeśli uzyskały także finansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 4. Dofinansowaniu (w maksymalnej kwocie 7000 zł. brutto) podlegają projekty realizowane indywidualnie przez pracowników Akademii Muzycznej w Łodzi (wliczając w to projekty związane z przewodami doktorskimi i habilitacyjnymi).
 5. W przypadku publikacji recenzowanych, koszty recenzji wydawniczych każdorazowo pokrywa Wydawnictwo.