Image
Image

Doktorzy Honoris Causa

Doktorzy Honoris Causa

Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Senat Akademii Muzycznej nadał tytuł doktora honoris causa sztuki muzycznej wysoko cenionym artystom – znaczącym postaciom życia muzycznego Łodzi i Akademii. Tytuł ten otrzymali: