Image
Image

Postępowania o tytuł profesora, doktoraty i habilitacje

 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH
ORAZ POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

 
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672) termin zakończenia przewodów doktorskich (wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku) został wydłużony do 31 grudnia 2024 r.

 
Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0) (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742.), przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy są prowadzone na zasadach dotychczasowych z tym, że jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Przewody doktorskie wszczęte w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego wszczęte po dniu 30 września 2019 r. otwiera się i prowadzi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz unormowań Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze zmianami), zgodnie z nową procedurą przyjętą Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego określa Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nr 22/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. Regulamin Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi określa Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nr 58/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Najważniejsze dokumenty regulujące postepowania w sprawie nadania stopni doktora i doktora habilitowanego ZOBACZ

 

Postepowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi prowadzi Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki powołana Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Skład Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
 • prof. dr hab. Agata Jarecka – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marcin Wolniewski – zastępca przewodniczącej
 • prof. dr hab. Olga Hans
 • prof. dr hab. Janusz Ratajczak
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • dr hab. Ewa Mrowca-Kościukiewicz, prof. AM
 • dr hab. Jacek Owczarek, prof. AM
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
Sekretariat komisji:

Daria Jelińska – Dział Kadr
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora | WZORY DOKUMENTÓW PRZEJDŹ

Doktoraty i habilitacje | RECENZJE I ZAWIADOMIENIA PRZEJDŹ

 

 
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA – TRYB EKSTERNISTYCZNY
 
EGZAMINY

Egzamin z przedmiotu dodatkowego humanistycznego (o którym mowa w § 4 ust. 5 lit. b Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego) można zdawać z następujących przedmiotów:

 • Filozofia
 • Historia sztuki
 • Kulturoznawstwo
 • Psychologia

EGZAMINY DOKTORSKIE – PRZEWODY DOKTORSKIE wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku | DOKUMENTY PRZEJDŹ

Habilitacje | ARCHIWUM PRZEJDŹ

Doktoraty | ARCHIWUM PRZEJDŹ