Image
Image

Sylabusy

Informacje o przedmiotach (sylabusy)

Dokumenty są dostępne dla osób zalogowanych do poczty uczelnianej.

 
WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I PRODUKCJI MUZYCZNEJ

 
STUDIA I STOPNIA
 
STUDIA II STOPNIA

 
WYDZIAŁ WYKONAWSTWA INSTRUMENTALNEGO

 
STUDIA I STOPNIA
 
STUDIA II STOPNIA

 
WYDZIAŁ SZTUK SCENICZNYCH

 
STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność wokalno-aktorska sylabusy
 • Musical sylabusy
 • Choreografia i techniki tańca – studia stacjonarne sylabusy
 • Choreografia i techniki tańca – studia niestacjonarne sylabusy
 • Taniec nowoczesny – studia niestacjonarne sylabusy
 
STUDIA II STOPNIA
 • Specjalność wokalno-aktorska sylabusy
 • Musical sylabusy
 • Choreografia – studia stacjonarne sylabusy
 • Choreografia – studia niestacjonarne sylabusy
 • Somatyka w tańcu i terapii – studia stacjonarne sylabusy
 • Somatyka w tańcu i terapii – studia niestacjonarne sylabusy

 
WYDZIAŁ JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

 
STUDIA I STOPNIA
 • Instrumenty jazzowe sylabusy
 • Wokalistyka estradowa – studia stacjonarne sylabusy
 • Wokalistyka estradowa – studia niestacjonarne sylabusy
 
STUDIA II STOPNIA

 
ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE