Image
Image

Strategia na lata 2020-2024

Senat oraz Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowały Strategię rozwoju oraz Strategię umiędzynarodowienia Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na lata 2020-2024. Mam nadzieję, że dokumenty przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Uczelni, wzmocnienia potencjału dydaktycznego, artystycznego i naukowego oraz współpracy międzynarodowej.

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi

 Zarządzenie nr 22/2020 JM Rektor z dnia 29 października 2020
w sprawie misji, wizji i strategii rozwoju Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi POBIERZ

Misja, wizja i strategia rozwoju
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na lata 2020-2024POBIERZ

Strategia umiędzynarodowienia
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na lata 2020-2024POBIERZ