Image
Image

SENAT

JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
 • prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora Uczelni
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Olga Hans, prof. AM
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 • dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM
 • prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 • prof. dr hab. Agata Jarecka
 • prof. dr hab. Marcin Stańczyk
 • prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 • prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku innym niż profesor i profesor Uczelni
 • mgr Aleksandra Bęben
 • dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
 • dr hab. Wojciech Kubica, prof. AM
 • dr hab. Leszek Kołodziejski
 • dr Marcin Kawczyński
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • mgr Dorota Rossowska
 • mgr Elżbieta Szal-Płaza
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
 • Małgorzata Kończak
Studenci
 • Magdalena Basaj
 • Zofia Dutkiewicz
 • Rafał Lenartowicz
 • Magdalena Łakomiec
 • Magdalena Salmanowicz
Doktoranci
 • mgr Julian Paprocki