Image
Image

EUROPEAN OPERA ACADEMY

Akademia Muzyczna w Łodzi partnerem
międzynarodowego projektu operowego „European Opera Academy”
www.europeanopera.academy

We wrześniu 2016 roku ruszył międzynarodowy projekt operowy pod nazwą „European Opera Academy”, którego inicjatorem jest Konserwatorium w Maastricht. Ideą projektu jest stworzenie punktu spotkania dla młodych profesjonalistów. Powstała w tym celu platforma edukacyjna łączy w sobie wymianę doświadczeń w dziedzinie opery i współczesnego teatru oraz rozwijanie indywidualnych potrzeb i talentów korzystających z niej studentów. Oferuje ona niezwykłe doświadczenia szkoleniowe poprzez zróżnicowane moduły nauczania w wybranych uczelniach muzycznych w całej Europie. Do udziału w projekcie zgłosiło się dziewięć konserwatoriów z europejskich miast: Belgrad, Dublin, Florencja, Genewa, Hamburg, Łódź, Maastricht, Ryga, Sztokholm, Zagrzeb.

Co roku studenci I, II i III stopnia, a także absolwenci specjalności śpiew operowy mogą rozpocząć edukację w jednym z wybranych modułów. Stają się w ten sposób częścią międzynarodowej wymiany technik, metod, a co najważniejsze wiedzy i sposobów nauczania oraz zyskują zorientowane na przyszłość doświadczenie zawodowe.

Wspomniane moduły stanowią doskonałe narzędzie do wyspecjalizowania się w jakimś aspekcie sztuki śpiewu i gry aktorskiej. Aplikować można do kilku kategorii edukacyjnych w różnym wymiarze czasowym (kwartał, pół semestru, semestr, rok akademicki). Moduły zawierają w sobie naukę o repertuarze operowym, techniki śpiewu, praktykę językową, a także spełniają wymogi nowoczesnego teatru muzycznego dzięki zajęciom z ruchu i myślenia koncepcyjnego. Biorące udział w projekcie uczelnie oferują między innymi: indywidualnie dobrane studium pod kierunkiem wybitnych profesorów (Belgrad), zaawansowana praktyka języka włoskiego podczas interpretacji włoskich oper (Florencja), XX-wieczna technika wokalna, improwizacja głosem, realizacja najnowszego repertuaru operowego (Genewa) oraz udział w przygotowaniu i wystawieniu pełnego przedstawienia operowego (Dublin, Łódź, Ryga, Sztokholm).

Aplikacja do wybranego projektu odbywa się poprzez udział w przesłuchaniach wstępnych w danej uczelni, pod uwagę brane są oczywiście bieżące umiejętności, ale także potencjał rozwoju oraz chęci doskonalenia się. Studenci za udział w projektach otrzymają punkty ECTS oraz dokumenty potwierdzające ukończenie kursu.


Informacje dotyczące finansowania każdego z modułów oraz dokładne opisy poszczególnych programów treningowych i uczelni dostępne są na stronie www.europeanopera.academy. Rekrutacja na wszystkie moduły dostępne w ramach „European Opera Academy” również odbywa się przez stronę  www.europeanopera.academy

* * *
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi realizuje projekty Europejskiej Akademii Operowej jako 3-miesięczne studia niestacjonarne w ramach kierunku wokalistyka (dostępne także w ramach wymiany Erasmus+). Studia przeznaczone są dla studentów i absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, których celem jest poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie scenicznego opracowania partii operowej.

W roku akademickim 2018/2019 studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej gwarantują kandydatowi zdobycie doświadczenia w zakresie profesjonalnego przygotowania wybranej roli z opery Stanisława Moniuszki Flis pod okiem wytrawnych specjalistów, a następnie wykonanie jej na scenie w ramach spektaklu. Rekrutacja na wszystkie moduły dostępne w ramach European Opera Academy odbywa się poprzez stronę www.europeanopera.academy

 
Projekty zrealizowane dotychczas przez Akademię Muzyczną w Łodzi w ramach European Opera Academy:
• Semele Georga Friedricha Händla (premiera w Teatrze Wielkim w Łodzi, 21 kwietnia 2017)
więcej informacji – tutaj
• Wesołe kumoszki z Windsoru Ottona Nicolaia (premiera w Teatrze Wielkim w Łodzi, 27 czerwca 2018)
więcej informacji – tutaj