Image
Image

WYBORY 2024-2028

Wybory 2024-2028

 

Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni
w wyborach Rektora Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

na kadencję 1 września 2024 roku – 31 sierpnia 2028 roku

W związku z ukonstytuowaniem się Kolegium Elektorów AM w Łodzi w dniu 21 lutego 2024 r. (obsadzone zostały wszystkie mandaty), zgodnie ze Statutem AM w Łodzi i Regulaminem Wyborczym AM w Łodzi, prosimy o zgłaszanie kandydatur na Rektora na kadencję 2024–2028. Formularz zgłoszenia dostępny jest w kancelarii oraz na stronie internetowej Uczelni.

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście w kancelarii Akademii w terminie do 6 marca 2024 r.

dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej AM w Łodzi
 

Formularz zgłoszenia kandydata na Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi POBIERZ

 

Komisja Wyborcza Uczelni podaje do wiadomości
skład Kolegium Elektorów w wyborach Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
na kadencję 1 września 2024 roku – 31 sierpnia 2028 roku

Członkowie KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI DO WYBORU REKTORA NA KADENCJĘ 2024-2028 POBIERZ

 

Komisja Wyborcza Uczelni podaje do wiadomości terminarz czynności wyborczych
w wyborach Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
na kadencję 1 września 2024 roku – 31 sierpnia 2028 roku
 
1. Terminy wyborów do Kolegium Elektorów w grupach wyborczych:
 • grupa wyborcza nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii na stanowisku profesora lub profesora Uczelni
  pierwszy termin  –  21 lutego 2024, godzina 13.30, sala 12
  drugi termin  –  21 lutego 2024, godzina 13.45, sala 12
 • grupa wyborcza nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego
  pierwszy termin  –  21 lutego 2024, godzina 14.00, sala 31
  drugi termin  –  21 lutego 2024, godzina 14.15, sala 31
 • grupa wyborcza pozostałych nauczycieli akademickich
  pierwszy termin  –  21 lutego 2024, godzina 14.30, sala kameralna
  drugi termin  –  21 lutego 2024, godzina 14.45, sala kameralna
 • grupa wyborcza pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  pierwszy termin  –  21 lutego 2024, godzina 11.00, sala 3.30
  drugi termin  –  21 lutego 2024, godzina 11.15, sala 3.30
 • grupa wyborcza studentów i doktorantów – studenci
  pierwszy termin  –  21 lutego 2024, godzina 10.00, sala kameralna
  drugi termin  –  21 lutego 2024, godzina 10.15, sala kameralna
 • grupa wyborcza studentów i doktorantów – doktoranci
  pierwszy termin  –  21 lutego 2024, godzina 9.30, sala konferencyjna
  drugi termin  –  21 lutego 2024, godzina 9.45, sala konferencyjna
2. Termin na zgłaszanie kandydatur na funkcję Rektora
 • od dnia 22 lutego 2024 do dnia 6 marca 2024
3. Posiedzenie Senatu w celu zaopiniowania kandydatów na stanowisko Rektora
 • 7-8 marca 2024
4. Spotkanie kandydatów z Radą Uczelni
 • 11-12 marca 2024
5. Spotkanie kandydatów z wyborcami
 • 14 marca 2024, godz. 12.00, Sala 3.30 (Aula), ROKEiDM, al. 1 Maja 4
6. Termin zebrania Kolegium Elektorów
 • wybór Rektora 27 marca 2024, godz. 14.00, Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 32

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni podaje do wiadomości terminarz czynności wyborczych
w wyborach do Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
na kadencję 1 września 2024 roku – 31 sierpnia 2028 roku
   
 • Grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora Uczelni
  pierwszy termin  –  9 maja 2024, godzina 14.00, sala 31
  drugi termin  –  9 maja 2024, godzina 14.15, sala 31
 • Grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowiska profesora lub profesora Uczelni
  pierwszy termin  –  9 maja 2024, godzina 15.00, sala kameralna
  drugi termin  –  9 maja 2024, godzina 15.15, sala kameralna
 • Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  pierwszy termin  –  9 maja 2024, godzina 11.00, sala 3.30
  drugi termin  –  9 maja 2024, godzina 11.15, sala 3.30
 • Grupa studentów i doktorantów – studenci
  pierwszy termin  –  9 maja 2024, godzina 10.00, sala kameralna
  drugi termin  –  9 maja 2024, godzina 10.15, sala kameralna
 • Grupa studentów i doktorantów – doktoranci
  pierwszy termin  –  9 maja 2024, godzina 9.30, sala konferencyjna
  drugi termin  –  9 maja 2024, godzina 9.45, sala konferencyjna

 

 

REGULAMIN WYBORCZY

TERMINARZ WYBORCZY