Image
Image

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

 
Studium Muzyki Nowej

 
Zakład Kultury Muzycznej Łodzi i Regionu

 
Studium Muzyki Tradycyjnej

 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

mgr Magdalena Kempko – kierownik Studium

 
Studium Pedagogiczne

dr Ewa Kumik, prof. AM – kierownik Studium

 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Grzegorz Tarnowski – kierownik Studium

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zajęcia sportowe w roku akademickim 2023/2024

Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach sportowych / rekreacyjnych