Image
Image

RADA UCZELNI

  1. mgr Bartłomiej Barczyński – przewodniczący
  2. dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
  3. mgr Agnieszka Grochulska
  4. dr Magdalena Rytwińska-Rasz
  5. dr Bianka Siwińska
  6. dr Krzysztof Sztekmiler
  7. stud. Rafał Lenartowicz – przewodniczący Samorządu Studenckiego

 

Regulamin Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Łodzi POBIERZ