Image
Image

KOMISJE I ZESPOŁY

Komisja senacka do spraw Statutu

Komisja senacka w celu opracowania,
poprawy obowiązującego Statutu
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

 1. dr hab. Wojciech Kubica, prof. AM
 2. dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 3. dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 4. prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 5. dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 6. dr hab. Marcin Stańczyk, prof. AM
 7. dr Małgorzata Grajter
 8. mgr Agnieszka Grochulska
 9. mec. Kamila Chmielecka
 10. mgr Michał Kluska
 11. stud. Antonina Wiatr

Uczelniana Komisja Wyborcza

Przewodniczący Komisji
  dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM
Zastępca Przewodniczącego
  mgr Izabela Nahajowska
Sekretarz
  mgr Julian Paprocki

Rada Biblioteczna

Przewodniczący
  prof. dr hab. Piotr Miciński
Członkowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
 • dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM
 • dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM
 • dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM

Komisja Oceniająca Uczelni

Przewodniczący Komisji
  prof. dr hab. Piotr Grajter
Członkowie
 • prof. dr hab. Anna Domańska
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 • prof. dr hab. Janusz Ratajczak
 • dr hab. Róża Wilczak, prof. AM
 • dr hab. Patrycja Krzeszowska-Kubit
 • dr hab. Marek Rachoń

Uczelniana komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Przewodnicząca Komisji
  prof. dr hab. Agata Jarecka
Członkowie
 • prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 • prof. dr hab. Krzysztof Grzeszczak
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • dr hab. Agnieszka Przybylska
 • mgr Aleksandra Pawłowska
 • mgr Julian Paprocki
 • stud. Rafał Lenartowicz
 • mgr Joanna Podlasiak – Kierownik Działu Nauczania
 • mgr Małgorzata Wiech – sekretarz

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Przewodnicząca Komisji
  prof. dr hab. Marta Szoka
Członkowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
 • prof. dr hab. Janusz Ratajczak
 • prof. dr hab. Marta Szoka
 • dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM
 • dr hab. Anna Kamalska
 • dr hab. Leszek Kołodziejski
 • dr hab. Marek Rachoń
 • dr Paweł Puszczało
 • dr Agnieszka Sucheniak-Wójcicka
 • mgr Halina Dulikowska
 • mgr Zofia Dynak
 • stud. Michał Słojewski
Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich
 • prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 • prof. dr hab. Krzysztof Grzeszczak

Komisja Dyscyplinarna
dla Doktorantów

Przewodniczący Komisji
  prof. dr hab. Janusz Ratajczak
Członkowie
 • dr hab. Jacek Dulikowski, prof. AM
 • dr hab. Agata Lichoś
 • mgr Zofia Dynak
 • mgr mgr Julian Paprocki

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna
dla Doktorantów

Przewodniczący Komisji
  prof. dr hab. Mariusz Drzewicki
Członkowie
 • dr hab. Leszek Kołodziejski
 • dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
 • mgr Jan Porzuczek
 • mgr Zuzanna Kasprzyk-Molenda

Komisja Dyscyplinarna
dla Studentów

Przewodniczący Komisji
  dr hab. Adam Manijak, prof. AM
Członkowie
 • prof. dr hab. Marta Szoka
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 • dr hab. Michał Drewnowski
 • dr hab. Przemysław Rezner
 • Szymon Nalepa
 • Anna Chowaniec
 • Agnieszka Gruczek
 • Wojciech Sztyk

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna
dla Studentów

Przewodniczący Komisji
  prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
Członkowie
 • dr hab. Agata Piotrowska-Bartoszek
 • dr hab. Bożena Wagner, prof. AM
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 • dr hab. Agnieszka Przybylska
 • dr Magdalena Grajter
 • Wojciech Glądys
 • Rafał Harasim
 • Bogdan Ganziuk
 • Zuzanna Hancewicz

Komisja do spraw parametryzacji

Przewodnicząca Komisji
  dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
Członkowie
 • prof. dr hab. Piotr Miciński
 • prof. dr hab. Marcin Stańczyk
 • dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • dr hab. Róża Wilczak, prof. AM
 • dr hab. Jacek Owczarek, prof. AM
 • dr Małgorzata Grajter
 • mgr Aleksandra Bęben

Komisja ds. etyki nauczycieli akademickich

Przewodniczący Komisji
  prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Członkowie
 • prof. dr hab. Piotr Grajter
 • dr hab. Leszek Kołodziejski
 • dr Ewa Kumik, prof. AM
 • dr Radosław Bolewski
 • mgr Małgorzata Zajączkowska-Warsza
 • mgr Agnieszka Łuczyńska

Komisja ds. równego traktowania

Przewodniczący Komisji
  prof. dr hab. Marcin Stańczyk
Członkowie
 • dr hab. Agata Piotrowska-Bartoszek
 • dr hab. Rafał Sarnecki
 • dr Anna Werecka-Gryć
 • mgr Zuzanna Kasprzyk-Molenda
 • mgr Małgorzata Wiech
 • stud. Olga Pasek

Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki na kadencję od 1 października 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Przewodnicząca Komisji
  prof. dr hab. Agata Jarecka
Zastępca Przewodniczącej Komisji
  dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
Członkowie
 • prof. dr hab. Janusz Ratajczak
 • dr hab. Olga Hans, prof. AM
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • dr hab. Ewa Mrowca, prof. AM
 • dr hab. Jacek Owczarek, prof. AM
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM

Komisja doktorancka

Przewodnicząca Komisji
  prof. dr hab. Agata Jarecka
Członkowie
 • dr hab. Wojciech Kubica
 • dr hab. Łukasz Kwiatkowski
 • dr Michał Kluska

Kapituła Dyplomu „Primus in artibus”

Przewodniczący
  prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Członkowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 • prof. dr hab. Piotr Grajter
 • prof. dr hab. Piotr Miciński
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM

Zespół ds. podziału środków budżetowych

Zespół ds. podziału środków budżetowych na działalność dydaktyczną, artystyczną i badawczą

Przewodnicząca
  prof. dr hab. Agata Jarecka
Członkowie
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 • dr hab. Wojciech Kubica, prof. AM
 • prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM