Image
Image

Deklaracja dostępności cyfrowej

strony internetowej amuz.lodz.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji
 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-30
Status pod względem zgodności z ustawą
 • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • System Wirtualnej Uczelni jest zgodny z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • System Wirtualny Dydaktyk jest zgodny z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Systemu Rekrutacji jest zgodny z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Serwis internetowy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zawiera dokumenty, które powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad dostosowaniem tych dokumentów.
Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-30

 
Dostępność architektoniczna

Jest zapewniona poprzez:

 • brak progów/uskoków przekraczających 2 cm,
 • drzwi do pomieszczeń o szerokości min. 90 cm,
 • na każdej kondygnacji toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażone w system przyzywowy,
 • komunikacja pionowa zapewniona windą osobową o wymiarach dostosowanych do wózków inwalidzkich,
 • sale koncertowe wyposażone w pochylnie i wydzielone miejsca na wózek inwalidzki,
 • parkingi z wydzielonymi, oznakowanymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością, oraz obniżonymi krawężnikami do 2 cm,
 • brak barier architektonicznych i przeszkód na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

dostepnastrona.pl

www.w3.org