Image
Image

O Nas

Akademia dziś i jutro

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powstała w 1945 roku w oparciu o przedwojenne tradycje muzyczne Konserwatorium Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. Od początku istnienia niezmiennie odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu życia muzycznego miasta i regionu. Patronami Akademii są wybitni artyści urodzeni w Łodzi: słynna kompozytorka i skrzypaczka Grażyna Bacewicz oraz Kiejstut Bacewicz, jej brat, pianista-kameralista i pedagog, wieloletni rektor Uczelni.

Łódzka Akademia Muzyczna to nowoczesna uczelnia o bogatym dorobku, otwarta na nowe formy rozwoju oraz promocji kultury i edukacji muzycznej. Wysoki poziom kształcenia w Akademii potwierdzają liczne sukcesy jej studentów i absolwentów, w tym prestiżowe stypendia oraz nagrody zdobywane na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych. Co roku studenci Akademii biorą udział w jej życiu koncertowym: w koncertach orkiestry symfonicznej, smyczkowej, dętej, big bandu, chórów, zespołów kameralnych i zespołów rytmiki, w spektaklach operowych i tanecznych oraz projektach edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

Akademia dziś i jutro 1

Bogata oferta dydaktyczna Akademii obejmuje kilkadziesiąt specjalności na czterech wydziałach, w tym takie nowości, jak: kompozycja muzyki filmowej, muzyka w mediach, muzyka kościelna, instrumenty jazzowe, musical, wokalistyka estradowa, choreografia, nowe studia podyplomowe. Od roku akademickiego 2014/2015 na wybranych kierunkach Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim. Dopełnieniem programu studiów są kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych artystów z kraju i zagranicy oraz seminaria, warsztaty i wykłady zmienne. W czasie wakacji Uczelnia organizuje Letnią Akademię Muzyki dla uczniów, studentów i absolwentów średnich szkół i uczelni muzycznych z Polski i zagranicy. Rozwinięciem tego pomysłu jest Młodzieżowa Akademia Muzyki, w ramach której młodzież muzyczna spoza Uczelni może rozwijać swoje umiejętności pod kierunkiem jej pedagogów.

Akademia dziś i jutro 2

Akademia rozwija kontakty międzynarodowe jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych (AEC). Uczelnia uczestniczy również w programie Erasmus+, co umożliwia mobilność studentów, czyli podjęcie nauki w ramach stypendium na jednej z ponad 60 uczelni partnerskich (m.in. we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Belgii) oraz wymianę pedagogów.

Międzynarodowy zasięg mają również konkursy muzyczne organizowane przez Akademię: kompozytorski, obojowo-fagotowy, organowy, saksofonowy, skrzypcowy i najstarszy w Polsce konkurs poświęcony kameralistyce – Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza z 55-letnią historią.

Akademia dziś i jutro 3

Uczelnia ma swoją główną siedzibę w zabytkowym pałacu, co dodaje jej uroku ponadczasowości i tworzy unikalny klimat do studiowania i koncertowania. Jednocześnie Akademia unowocześnia i rozbudowuje swoją infrastrukturę dla większego komfortu obecnych i przyszłych studentów. W październiku 2013 roku uroczyście otworzyła nowo wybudowaną Salę Koncertową ze znakomitą akustyką, wysokiej klasy systemem do nagłaśniania i nagrywania dźwięku, profesjonalnym studiem nagrań i bogatym zapleczem dydaktycznym. Z początkiem roku akademickiego 2015/2016 został oddany do użytku nowoczesny budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, co znacznie wzbogaca ofertę edukacyjną i kulturalną uczelni, a także podnosi jakość kształcenia. Nowe inwestycje są prowadzone dzięki wsparciu finansowemu regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego, norweskiego mechanizmu finansowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.