logotypy inwestycje sala koncertowa
 

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 19 września 2016 r. podpisała umowę na realizację projektu Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Muzyczną w Łodzi, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie dwóch obiektów uczelni: Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a i Regionalnego Ośrodka Kultury Edukacji i Dokumentacji Muzycznej (ROKEiDM) znajdującego się przy al. 1 Maja 4. Oba obiekty zostały wybudowane w ramach szerokiej strategii rozwoju uczelni i jej zasobów infrastrukturalnych. Sala Koncertowa była zrealizowana w ramach Osi priorytetowej XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego) natomiast ROKEiDM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z Priorytetu V. Infrastruktura Społeczna, działanie V.4 Infrastruktura kultury.
W ramach przedmiotowego projektu Sala Koncertowa zyska mobilne elementy oświetlenia sali widowiskowej oraz 2 nowe fortepiany koncertowe.
Natomiast Regionalny Ośrodek Kultury Edukacji i Dokumentacji Muzycznej zostanie wyposażony w instrumenty: klawiszowe, dęte, smyczkowe, perkusyjne, syntezatory, lutnicze oraz organy.

  • Wartość projektu: 20 366 930,00 PLN
  • Kwota dofinansowani: 16 654 313,00 PLN

Realizacja projektu pozwoli na rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej oraz rozszerzenie oferty kulturalno-artystycznej. Nowe zaplecze instrumentalne zapewni optymalne warunki do tworzenia i prezentacji oferty kulturalnej i artystycznej uczelni, a tym samym poszerzenia i podniesienia jej jakości.

Koszty niekwalifikowane projektu – podatek VAT,
jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN