Image
Image

BHP

Adres e-mail na który można zgłaszać zagrożenia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon na który można zgłaszać zagrożenia
+48 42 662-16-00
Awarie wymagające natychmiastowego ich usunięcia należy zgłaszać bezpośrednio do niżej wymienionych służb
 • Pogotowie energetyczne – 991
 • Pogotowie gazowe – 992
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994
Telefony alarmowe:
 • Centrum ratownictwa – 112
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Straż pożarna – 998
 • Policja – 997

 

Fragment Regulaminu pracy obowiązującego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

XI Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

 
§ 91

   
 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 2. Do obowiązków zakładu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy:
  1. utrzymywanie obiektów budowlanych i znajdujących się w nich pomieszczeń pracy, a także terenów i urządzeń z nimi związanych, w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. współpraca z zakładami społecznej służby zdrowia w zakresie opieki nad zdrowiem pracowników,
  3. zapewnienie pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych,
  4. zapewnienie niezbędnych środków higieny osobistej według norm przewidzianych dla poszczególnych grup pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi,
  5. zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
  6. dostarczenie nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej przy pracach powodujących narażenie na uszkodzenie ciała lub urazy mechaniczne, oparzenia, zatrucia, porażenia prądem,
  7. dostarczenie pracownikom nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy,
  8. zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze miały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnienie odpowiednio ich prania, konserwacji, naprawy,
  9. ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego, stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

Zarządzenie nr 7/2023 JM Rektor z dnia 30 marca 2023
w sprawie wprowadzenia korekty Regulaminu Pracy
w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

REGULAMIN PRACY
obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

INSTRUKCJA
zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
oraz postępowania w razie wypadku lub awarii

INSTRUKCJA BHP
na stanowisku pracy obsługi urządzeń elektronicznych (multimedialnych)

REGULAMIN
korzystania z instrumentów w salach Akademii Muzycznej w Łodzi

PROCEDURA
postępowania powypadkowego w Akademii Muzycznej w Łodzi

PLANY EWAKUACJI
budynków Akademii Muzycznej w Łodzi

ZGŁOSZENIE
wypadku przy pracy