Image
Image

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

CZŁONKOWIE
  • dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
  • dr Barbara Dominiak
  • dr Magdalena Owczarek
  • st. wykł. mgr Aneta Skrzypczak
  • wykł. mgr Justyna Sobieraj-Bednarek
  • wykł. mgr Joanna Wolańska
  • mgr Dorota Kuźnicka
 
WSPÓŁPRACA
  • prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz