Image
Image

Zakład Badań nad Percepcją Słuchową Muzyki

mgr Izabela Nahajowska – kierownik Zakładu