Image
Image

Zakład Perkusji

prof. dr hab. Piotr Sutt – kierownik Zakładu
   
 • mgr Ewelina Hajda

 

Zakład Perkusji prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, artystyczną i naukową. Stała współpraca z cenionymi wykładowcami i artystami z USA, Meksyku, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Danii i Szwecji pozwala na bieżącą analizę trendów wykonawczych sztuki perkusyjnej, weryfikację współczesnych technik gry oraz rozwoju nowoczesnych instrumentów perkusyjnych i najnowszej literatury. Dzięki wymianie doświadczeń z innymi ośrodkami akademickimi i uniwersyteckimi oraz znakomitemu instrumentarium Zakład w pełni przygotowuje studentów do przyszłej pracy zawodowej artysty muzyka i pedagoga.

Historia łódzkiej klasy perkusji

Początki łódzkiej klasy perkusji sięgają lat sześćdziesiątych, kiedy to w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi zajęcia prowadzili znakomici wykładowcy: prof. Jerzy Zgodziński, mgr Maksymilian Ronczka i mgr Alicja Rutkowska. Od 1971 r. klasę objęli absolwenci PWSM w Łodzi – profesorowie: Bronisław Pokora, Włodzimierz Skowera i Urszula Bereźnicka-Pniak. Poza dydaktyką łódzka klasa perkusji zawsze prowadziła bogatą działalność artystyczną promującą muzykę perkusyjną i twórczość kompozytorów polskich. Zgodnie z bogatą tradycją Zakład Perkusji kontynuuję dotychczasową działalność, wzbogacając ją o najnowszą światową literaturę, współczesne trendy wykonawcze i doświadczenia zapraszanych sław.

Misja i cele dydaktyczne

Misją Zakładu Perkusji jest rzetelne i wszechstronne wykształcenie artystów muzyków i pedagogów oraz działania mające na celu rozwój polskiej sztuki muzycznej i nauki. Najważniejszym zadaniem jest wyposażenie studentów klasy perkusji w wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę w zawodzie muzyka oraz kompetencje stymulujące do dalszego rozwoju osobistego i budowania kariery artystycznej. Sprecyzowana oferta dydaktyczna umożliwia specjalistyczne wykształcenie perkusyjne zarówno w kierunku solistyczno-wirtuozowskim, kameralnym jak i orkiestrowym.

Współpraca zagraniczna

Stała wymiana doświadczeń artystyczno-naukowych obejmuje ważne ośrodki akademickie i organizacje, należą do nich m.in.: Percussive Arts Society, University of Southern Mississippi (USA), University of Iowa (USA), Royal Danish Academy of Music (Dania), Conservatoire de Strasbourg, Académie Supérieure de Musique de Strasbourg (Francja), Music Department of National Taiwan Normal University (Tajwan),  Conservatorio di Musica „Cesare Pollini” Padova (Włochy), Centro Superior de Música del País Vasco – Musikene (Hiszpania).

Konferencje i lekcje mistrzowskie

Warsztaty i seminaria z udziałem światowej sławy zagranicznych artystów to najlepsza metoda na doskonalenie warsztatu technicznego i artystycznego oraz zdobywanie szerokiej wiedzy. Rokrocznie Zakład Perkusji organizuje dla studentów i pedagogów warsztaty tematyczne dotyczące przede wszystkim zagadnień związanych z wybranymi instrumentami (marimba, wibrafon, kotły, muliperkusja, werbel), repertuarem orkiestrowym obejmującym poszczególne instrumenty perkusyjne oraz stylistykę wykonawczą różnych epok. Wykładowcami warsztatów i międzynarodowych konferencji byli m.in. prof. Emmanuel Séjourné, prof. Massimo Pastore, dr John Wooton, dr Daniel Moore, Kai Stensgaard, Javier Nandayapa, Ignacio Ceballos Martin, Frederick Engdahl i Garrett Mendelow.

 

THE BACEWICZ PERCUSSION ENSEMBLE – zobacz informacje o zespole

 
Instrumentarium

Bardzo wysokiej klasy nowe instrumentarium perkusyjne pozwalają na realizację zadań artystycznych i wykonywanie wymagającej literatury zarówno solowej, kameralnej, jak i typowo orkiestrowej. Poza rozbudowanym zwielokrotnionym klasycznym instrumentarium (marimby – Yamaha 6100 i 5100; wibrafony – Musser Century Vibe M75, Bergerault VP4 Professional; kotły – Bergerault Grand Symphonic, Adams hand hammered, Premier; ksylofony, dzwony, dzwonki) Zakład Perkusji dysponuje szeroką gamą znakomitych instrumentów etnicznych:

 • mistrzowskie azjatyckie bębny Taiko: o-daiko, miya-daiko, shime-daiko
 • karaibskie steel-pans w 4 rejestrach
 • pełne potrojone zestawy do muzyki brazylijskiej
 • mistrzowskie zwielokrotnione instrumenty z kultury afro-kubańskiej
 • strojone gongi tajlandzkie
 • misy świątynne w rozpiętości 2 oktaw

Instrumentarium należące do grupy orkiestrowych instrumentów perkusyjnych stanowi pokaźną część zbiorów Zakładu Perkusji:

 • wielkie bębny o zróżnicowanej średnicy i konstrukcji
 • różne zestawy talerzy symfonicznych
 • profesjonalne tamburiny o różnej średnicy i brzmieniu
 • rozbudowany zestaw instrumentów należących do grupy sound efects (gwizdki, syreny, klaksony, terkotki, dzwonki wietrzne i bin sasary)
 • profesjonalne werble od piccolo do tamburo rullante

Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom Zakład Perkusji zgromadził instrumentarium i akcesoria niezbędne do wykonywania perkusyjnej klasyki i awangardy XX i XXI w. Rozbudowane instrumentarium złożone z zestawów i oktaw poszczególnych instrumentów perkusyjnych:

 • tom-tomy koncertowe (od basowych do sopranowych)
 • boobamy
 • dzwonki alpejskie
 • polibloki w dowolnych kombinacjach 14 brzmień
 • bloki świątynne
 • log drums od basowych do sopranowych
 • zróżnicowane zestawy talerzy o szerokiej gamie brzmienia
 • bębny obręczowe w 6 rozmiarach
 • crotale – 2 pełne oktawy
 • tam-tamy
 • cooldrums w 3 kombinacjach
 • handpan
 • zróżnicowane zestawy marakasów
 • rozbudowane zestawy uniwersalnych statywów firmy Kolberg
 • pełen zestaw do muzyki marszowej (m.in. 5 zróżnicowanych bębnów basowych, tenory, werble, talerze – wszystkie instrumenty przystosowane do gry stacjonarnej i marszowej)