Image
Image

DOTACJE CELOWE MKIDN

FLAGA I GODŁO

Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich
 
Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne
 
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych. Modernizacja poddasza i ciągu komunikacyjnego
Pałacu Karola Poznańskiego Akademii Muzycznej w Łodzi

Informujemy, że Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi dzięki dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań:

  • „Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich”,
  • „Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne”,
  • „Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych. Modernizacja poddasza i ciągu komunikacyjnego Pałacu Karola Poznańskiego Akademii Muzycznej w Łodzi
  • kontynuuje prace modernizacyjne kampusu akademickiego”.

W ramach projektu zadania „Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich” realizowane są następujące prace:

 • Przebudowa pomieszczeń przyziemia w skrzydle południowym i zachodnim, w zakresie:
  • przebudowy pomieszczeń technicznych,
  • przebudowy przyłącza ciepłowniczego do budynków,
  • wykonania i modernizacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, modernizacji elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
  • modernizacji istniejącej kuchni i jadalni na potrzeby bufetu.

Natomiast zadanie „Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne”, polegające na pracach modernizacyjnych, pozwoli na oddanie nowych przestrzeni, które będą stanowiły dodatkowe zaplecze dydaktyczne Uczelni.

Wartość dwóch pierwszych dotacji wynosi 7 500 000,00 zł.

Projekt „Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych. Modernizacja poddasza i ciągu komunikacyjnego Pałacu Karola Poznańskiego Akademii Muzycznej w Łodzi” realizowany w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych pozwoli na kontynuację prac związanych z poprzednimi projektami.

Wartość trzeciej dotacji wynosi 840 000,00 zł.