Image
Image

Dyplom „Primus in Artibus”

dla najlepszych absolwentów w roku akademickim 2022/2023

 
Na tegorocznym Święcie Uczelni dyplomy dla najlepszych absolwentów w roku akademickim 2022/2023 odebrali: mgr Gabriela Graboń – absolwentka z klasy prof. dr. hab. Łukasza Błaszczyka i mgr Adam Kamieniecki – absolwent z klasy prof. dr hab. Urszuli Kryger i dr Anny Wereckiej-Gryć).
 
GABRIELA GRABOŃ

Studentka studiów magisterskich w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie altówki prof. Doroty Stanisławskiej. Brała udział w wielu konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jest laureatką m.in. I miejsca na I Ogólnopolskim konkursie im. M. Szaleskiego w Łodzi, I miejsca na VIII Przeglądzie Altówkowym im. T. Goneta w Krakowie, I miejsca i trzech nagród specjalnych na IV Konkursie Muzyki Polskiej im. W. Wiłkomirskiej w Częstochowie 2022, III miejsca na XIX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach (2019), II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Talents for Europe na Słowacji (2019). Wraz z zespołem kameralnym była finalistką konkursów 20th Music Awards Maastricht 2022 oraz Storioni Competition 2022 w Eindhoven (Holandia).

Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i warsztatach pod okiem wybitnych pedagogów: Ł. Błaszczyka, E. Denisovej, K. Olechowskiego, D. Tkachenko, A. Mathäus, W. Wiłkomirskiej, A. Cofalika.

Absolwentka z wyróżnieniem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Łukasza Błaszczyka oraz członek orkiestry PRIMUZ, z którą brała udział w licznych koncertach, festiwalach oraz dokonała nagrań płytowych. Wraz z zespołem miała przyjemność uczestniczyć m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Emanacje w Lusławicach, Kolory Polski organizowanym przez Filharmonię Łódzką, a także nagrać płyty: On the Trail z muzyką Macieja Staszewskiego, The Aristocrats with Primuz Chamber Orchestra oraz debiutancką płytę orkiestry Primuz z twórczością Grażyny Bacewicz.

Od 2021 roku współpracuje z Julian Cochran Foundation w zakresie upowszechniania muzyki klasycznej. Od 2022 roku jest również członkiem Lucerne Festival Contemporary Orchestra Academy, działającej w Szwajcarii. W roku akademickim 2021/22 studentka Conservatorium Maastricht (Holandia) w ramach programu Erasmus+. Za osiągnięcia artystyczne otrzymała stypendium Rektora AM w Łodzi, stypendium Bridge to the Future od Julian Cochran Foundation, stypendium Zarządu Marszałka Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu”, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska 2019” oraz Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.

 
ADAM KAMIENIECKI

Baryton. Animator licznych wydarzeń związanych z historycznym wykonawstwem muzyki dawnej. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu w klasie śpiewu solowego Wiesławy Grabek-Woś oraz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem) w klasie prof. dr hab. Urszuli Kryger oraz dr Anny Wereckiej-Gryć. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Wokalistyki na macierzystej uczelni.

Swoje umiejętności doskonalił pod okiem cenionych śpiewaków i pedagogów, takich jak Olga Pasiecznik, Roberta Invernizzi, Ulrike Sonntag, Friedemann Röhlig, Rainer Trost, Albert Bonnema, Regine Köbler czy Ulrike Hofbauer. Wielokrotnie otrzymywał stypendia artystyczne, m.in. Prezydenta Miasta Zamość, Marszałka Województwa Lubelskiego czy Rotary Club. Odniósł liczne sukcesy na międzynarodowych konkursach wokalnych, występując w krajach takich jak Niemcy, Belgia, Rosja, Serbia, Słowacja, Łotwa czy Chorwacja. Miał przyjemność gościć na scenie Serbskiej Opery Narodowej oraz Filharmonii Belgradzkiej.

Prowadzi regularną działalność koncertową występując podczas licznych cykli oraz festiwali, takich jak Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Mid Europe Early Music Festival, BACH 200 UW, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Pelplinie, Mid Europe Early Music Festival w Kielcach, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej „Fide et Amore”, Muzyka Dawna w Kościele Ewangelickim w Nowym Sączu, Kolegiackie Spotkania Muzyczne w Opocznie, Muzyka na Politechnice, Musica Moderna, Barokowa Łódź czy AŻ Festiwal. Na swojej drodze artystycznej współpracował z cenionymi muzykami, zespołami oraz orkiestrami (m.in. Łódzka Orkiestra Barokowa Altberg Ensemble, Capella Cracoviensis, Collegium Musicum Riga, Zamojska Orkiestra Barokowa).

Szczególnym zamiłowaniem darzy wykonawstwo historyczne oraz twórczość mniej znanych kompozytorów. Jest dyrektorem artystycznym zespołu muzyki dawnej „Alba del Mondo” – obecnie jednego z najprężniej działających kameralnych zespołów barokowych w Polsce. Jako solista bierze udział w polskich premierach dzieł muzyki dawnej (m.in. debiut w operze „Platée” Jeana-Philippe’a Rameau w roli Cithérona). Spełnia się także w roli organizatora wydarzeń związanych z kulturą – jest dyrektorem artystycznym corocznego Wschodniego Festiwalu Muzyki Barokowej MUSICA DELL’ANIMA w Zamościu.