Image
Image

X Uczelniany Konkurs Kompozytorski „Mała symfonia” 2024

 
Mała Symfonia

 

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy. Szczegóły dotyczące obsady, długości trwania i sposobu zgłoszenia partytury są dostępne w regulaminie poniżej. Konkursowe kompozycje należy składać w Sekretariacie Dziekanów do dnia 30 czerwca 2024 roku. Nagrodą w konkursie jest wykonanie utworu podczas jednego z koncertów Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2024/2025.

 

REGULAMIN

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy.

I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć studenci kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną.
 2. Preferowany skład orkiestry przedstawia się następująco:
  – kwintet smyczkowy (8-10 vni I, 6-8 vni II, 6-8 vle, 4-6 vc., 2-4 cb.),
  – instrumenty dęte drewniane (2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg.),
  – instrumenty dęte blaszane (2-4 cor., 2 tr., 3 tbn., tb.),
  – instrumenty perkusyjne (do 3 wykonawców).
 3. Czas trwania kompozycji max. 12 minut [należy określić w partyturze].
III. NAGRODY
 1. Jury wybierze jeden utwór do wykonania podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2024/2025.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2024 roku.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród lub nierozstrzygnięcia konkursu.
IV. JURY
  Pracom Jury przewodniczy prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski.
V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odrębnej kartce należy podać:
  – rok studiów,
  – telefon, adres e-mailowy.
 2. Partytury należy składać do Sekretariatu Dziekanów (do Pana Rafała Maciejewskiego), najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 roku.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozytor wybranego utworu zobowiązany jest do sporządzenia materiałów nutowych i przekazania ich w wymaganym przez Dziekana Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego terminie.

 

REGULAMIN
X Uczelnianego Konkursu Kompozytorskiego „Mała symfonia” pobierz