Miejsce rytmiki we współczesnym świecie
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej w dniach 2-4 października 2022 roku zaprasza na IV Międzynarodową Konferencję Naukową Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji. Temat przewodni: Miejsce rytmiki we współczesnym świecie.
W tych dniach odbędzie się także zjazd absolwentów specjalności rytmika z lat 1956-2021.
Konferencji towarzyszyć będą warsztaty mistrzowskie. Warsztaty poprowadzą zaproszeni goście z zagranicy i z Polski. Serdecznie zapraszamy uczniów, studentów i pedagogów rytmiki oraz wszystkie osoby zainteresowane metodą Emila Jaques-Dalcroze’a do wzięcia udziału biernego lub czynnego.