dla Szkół Muzycznych II stopnia
Łódź, 8-10 maja 2023 roku

 
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry – EDYCJA 2023

Konkurs został zapoczątkowany przez Katedrę Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi w 1987 roku. W latach 2002, 2004 i 2006 odbył się jako Ogólnopolski Konkurs Chopinowski im. Władysława Kędry. W 2016 roku, dla reaktywowanego po 10-letniej przerwie konkursu, organizatorzy przyjęli formułę przesłuchań jednoetapowych, w dwóch grupach wiekowych. Konkurs adresowany jest do pianistów, uczniów szkół muzycznych II stopnia.

   
 • WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE zobacz

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów fortepianu szkół muzycznych II stopnia w Polsce.
Uczniowie wysyłają zgłoszenia w oparciu o następujące kategorie:

 • I KATEGORIA – uczniowie klas 1-3
 • II KATEGORIA – uczniowie klas 4-6

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje się wypełniając formularz online (link poniżej) oraz dokonując wpłaty wpisowego w wysokości: 100 PLN (słownie: sto złotych).
Formularz należy wypełnić do 16 kwietnia 2023 roku, załączając wymagane pliki określone w regulaminie konkursu.

kontakt – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN KONKURSU

 
§ I
 1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Dyrektorem Konkursu jest Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi prof. dr hab. Mariusz Drzewicki.
 
§ II
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów fortepianu szkół muzycznych II stopnia w Polsce.
 2. Uczniowie wysyłają zgłoszenia w oparciu o następujące kategorie:
  • I KATEGORIA – uczniowie klas 1-3
  • II KATEGORIA – uczniowie klas 4-6
 
§ III
 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie dokonuje się, wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Łodzi, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, oraz dokonując wpłaty wpisowego w wysokości: 100 PLN (słownie sto złotych).
 2. Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy:
  Bank PEKAO SA, nr rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  W tytule przelewu należy wpisać „Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry”.
 3. Wszystkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia wyboru kandydatów na podstawie notek biograficznych i osiągnięć artystycznych.
  Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do przesłuchań, otrzymają zwrot opłaty konkursowej.
 6. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 16 kwietnia 2023 roku, załączając wszystkie wymagane pliki określone w formularzu, tj.:
  • skan dokumentu potwierdzający tożsamość kandydata (np. legitymacja szkolna),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
 
§ IV
 1. Zgłoszenia nadesłane w terminie do 16 kwietnia 2023 roku będą poddane weryfikacji przez Komisję Przyjęć, która dokonuje weryfikacji w ramach zgłoszenia przy uwzględnieniu limitu osób mogących brać udział w Konkursie. Komisję Przyjęć powoła Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi spośród swoich nauczycieli akademickich.
 2. O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.
 3. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Kandydaci, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów transferu.
 5. Liczba osób mogących brać udział w Konkursie nie może być większa niż 50.
 
§ V
  Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Dyrekcję Konkursu swoje prawa autorskie związane z:
 • wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
 • prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi), utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie.
 
§ VI
 1. Przewidziane są nagrody, także w formie występów na koncertach z cyklu „Estrada Młodych” cyklicznie organizowanych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureatów Konkursu.
 
§ VII
 1. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem.
 2. Jury będzie pracowało w oparciu o swój regulamin przyjęty na zebraniu jego członków.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 4. Regulamin Konkursu nie może ulec zmianie.
 5. Jurorzy nie będą oceniać swoich byłych i obecnych uczniów.
 
§ VIII
  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany dat przesłuchań lub do całkowitego odwołania konkursu w przypadku wystąpienia takiej konieczności, nie później jednak niż do dnia 15 kwietnia 2023 roku. W przypadku odwołania konkursu opłaty wpisowe zostaną zwrócone kandydatom.
 
§ IX
  Wymagany Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które należy wykonać z pamięci. Kolejność utworów jest dowolna. Ewentualne zmiany w programie będą uwzględniane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem Konkursu i akceptacji Przewodniczącego Jury.
  I KATEGORIA (czas trwania do 20 minut)
 1. J. S. Bach: Preludium i fuga (z "Das Wohltemperierte Klavier", tom I lub II), albo Inwencja 3-głosowa, lub dwie części Suity.
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
 3. Dowolnie wybrana etiuda wirtuozowska.
 4. F. Chopin – dowolnie wybrany utwór.
  II KATEGORIA (czas trwania do 25 minut)
 1. J. S. Bach – Preludium i fuga (z Das Wohltemperierte Klavier, tom I lub II).
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
 3. F. Chopin – dowolnie wybrana etiuda (z wyjątkiem etiud E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6, cis-moll op. 25 nr 7 oraz etiud Methode des Methodes).
 4. F. Chopin – dowolnie wybrany utwór.
 
§ X
  Wszystkie pytania prosimy kierować na adres Biura Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.