XXI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi

Instytut Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewicza w Łodzi zaprasza do udziału w najstarszym polskim konkursie muzyki kameralnej, którego historia liczy już ponad 60 lat. W 1995 roku konkursowi nadano imię Kiejstuta Bacewicza – jego inicjatora, wybitnego pianisty kameralisty, pedagoga, kompozytora, wieloletniego rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. Do piętnastej edycji konkurs był imprezą międzyuczelnianą dla studentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych. Od 2007 roku jest przeznaczony dla wszystkich zespołów kameralnych, które spełniają wymogi regulaminu – średnia wieku wszystkich członków zespołu nie może przekraczać 30. roku życia w dniu rozpoczęcia konkursu.

   
 • Więcej informacji o historii Konkursu zobacz
 • Laureaci poprzednich edycji Konkursu zobacz

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem XXI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi jest Instytut Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych, w których średnia wieku wszystkich członków zespołu nie przekracza 30 lat w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 4-9 kwietnia 2022 r. w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, al. 1 Maja 4). Koncert laureatów odbędzie się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (ul. Żubardzka 2a).
  Konkurs może być otwarty dla publiczności w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.
 4. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach:
  • Kategoria A – duet głos z fortepianem, duo instrumentalne (z fortepianem) lub duo fortepianowe
  • Kategoria B – trio fortepianowe, kwartet fortepianowy, kwintet fortepianowy
  Najlepsze zespoły poszczególnych kategorii zostaną zakwalifikowane do przesłuchań drugiego etapu, w którym będą klasyfikowane łącznie.
 5. W obu etapach Konkursu zespoły muszą występować w tym samym składzie osobowym.
 6. Program Konkursu:
  • I ETAP – utwór lub utwory skomponowane przed 1900 rokiem.
   Czas trwania: do 20 minut.
  • II ETAP – program dowolny.
   Czas trwania: do 35 minut.
   Program II etapu nie może zawierać utworów prezentowanych w I etapie.
 7. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się, wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Łodzi, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, oraz dokonując wpłaty wpisowego: 270 PLN od każdego członka zespołu.
  Wpisowe należy wpłacić na konto:
  Bank PEKAO SA
  IBAN PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  SWIFT/BIC PKOPPLPW
  z dopiskiem „Konkurs Muzyki Kameralnej Bacewicz 2022”.
  Wszystkie koszty bankowe powinny być pokryte przez wpłacającego.
  W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 31 stycznia 2022 roku, załączając wszystkie wymagane pliki określone w formularzu.
 8. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie kolejności nadsyłanych zgłoszeń, otrzymując potwierdzenie udziału w przesłuchaniach konkursowych do 25 lutego 2022 roku.
 9. Organizator może zażądać od uczestników partytury wykonywanych utworów (w formie elektronicznej).
  Czas trwania występu konkursowego podany w programie Konkursu powinien być przestrzegany. Przekroczenie limitu czasowego może spowodować przerwanie występu zespołu.
  W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator powiadomi uczestników o konieczności skrócenia czasu trwania programów przesłuchań I etapu.
 10. O zmianach w programie konkursowym należy powiadomić Organizatora nie później niż do 1 marca 2022 roku.
 11. Przewidziane są następujące nagrody:
  • I nagroda – 8 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
  • II nagroda – 5 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
  • III nagroda – 3 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
  • Wyróżnienia – 1 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
  • Nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego w wysokości 1 500 PLN (dla każdego członka zespołu).
  oraz nagrody specjalne w postaci koncertów organizowanych w ważnych ośrodkach kultury.
  Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu.
 12. Występy zespołów oceniać będzie międzynarodowe Jury złożone z wybitnych artystów muzyków i pedagogów. Zasady punktacji i przyznawania nagród Jury ustali w odrębnym regulaminie. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury ma prawo zmienić liczbę i wysokość nagród.
 13. Kolejność występów zostanie ustalona drogą losowania. Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie opublikowany na stronie Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi do 15 marca 2022 r.
 14. Nagrodzone zespoły będą zobowiązane wystąpić nieodpłatnie podczas koncertu laureatów stosownie do decyzji Jury.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów oraz ich nieodpłatnego wykorzystywania.
 16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019.1781 t.j.).
 17. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
 18. Z przyczyn niezależnych od Organizatora, Konkurs może zostać odwołany, nie później niż do 1 marca 2022 roku. Opłata konkursowa zostanie wówczas zwrócona wszystkim zakwalifikowanym do Konkursu zespołom.
 19. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
  Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 20. W przypadku zagrożenia pandemią Organizator zapewnia przeprowadzenie Konkursu w formule online i zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian dotyczących terminu i formy zgłoszeń oraz przebiegu Konkursu. W przypadku przeprowadzenia konkursu w tym trybie obowiązywać będą następujące daty:
  • 15 stycznia 2022 – decyzja o trybie przeprowadzenia konkursu
  • 31 stycznia 2022 – termin nadsyłania zgłoszeń
  • 15 lutego 2022 – informacja o uczestnikach (zespołach) zakwalifikowanych do udziału w konkursie
  • 20 marca 2022 – termin nadsyłania linków z nagraniami konkursowymi
 21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 

   
 • REGULAMIN
  XXI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi pobierz plik .pdf
 • ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU (treść formularza zgłoszeniowego)
  XXI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi pobierz plik .pdf
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE
  XXI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi przejdź

 

XXI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi