w ramach jubileuszu 65-lecia Katedry Instrumentów Smyczkowych
14-16 grudnia 2022

 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

Jednym z elementów obchodów jubileuszu 65-lecia istnienia Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi będzie cykl lekcji mistrzowskich z pedagogami Katedry. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół muzycznych II stopnia, kształcący się w specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas. Lekcje odbędą się w dniach 14-16 grudnia 2022 w Sali 12 w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32 i będą miały charakter otwarty.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym linkiem oraz uiścić opłatę w wysokości 100 zł na podany poniżej numer konta.
Do zgłoszenia elektronicznego należy w odpowiedniej sekcji załączyć wygenerowane w banku potwierdzenie wpłaty.
W formularzu będzie możliwość wskazania preferowanej daty lekcji. Godzina spotkania i przydział pedagoga zostaną ustalone w drugiej kolejności, po otrzymaniu zgłoszenia przez organizatorów.
Uczniowie i ich nauczyciele otrzymają zaświadczenia – dyplomy uczestnictwa w lekcjach otwartych.

 
DANE DO PRZELEWU

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
 
Numer konta
Bank PEKAO SA II O/ Łódź
97 12403028 1111 0000 2822 1999