VI Ogólnopolska Konferencka KONTEKSTY SZTUKI DYRYGENCKIEJ

Katedra Edukacji Muzycznej oraz Katedra Dyrygentury Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu KONTEKSTY SZTUKI DYRYGENCKIEJ pt. Dyrygent – interpretator. Różnorodność estetyczna działań dyrygenta.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 marca 2023 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi.

 

KOMUNIKAT I

Szanowni Państwo,

Katedra Edukacji Muzycznej oraz Katedra Dyrygentury Akademii Muzycznej w Łodzi zapraszają w dniach 16‑17 marca 2023 roku do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty sztuki dyrygenckiej pt. Dyrygent – interpretator. Różnorodność estetyczna działań dyrygenta.
Szeroki oddźwięk, liczny udział referentów oraz osiągnięte rezultaty poprzednich edycji Konferencji, które odbyły się w latach 2013, 2015, 2017, 2019 i 2021, a poświęcone były osobowości dyrygenta, jego działalności pedagogicznej i artystycznej, wokalnym aspektom pracy dyrygenta oraz interakcjom kompozytor – dyrygent pozwalają przypuszczać, że kolejna edycja, także spotka się dużym zainteresowaniem i udziałem Państwa, do czego gorąco zachęcamy.

CELE KONFERENCJI
 • ukazanie sztuki dyrygenckiej w wymiarze artystycznym;
 • ukazanie różnorodności estetycznej działań dyrygenta;
 • zgłębienie zagadnienia interpretacji dzieła muzycznego pochodzącego z różnych epok i estetyk muzycznych;
 • prezentacja poglądów dotyczących sztuki dyrygenckiej oraz wymiana doświadczeń artystyczno-warsztatowych;
 • analiza działań dyrygenta w procesie przygotowania i realizacji dzieła muzycznego;
 • przedstawienie i ocena metod pracy dyrygenta z zespołami muzycznymi różnego typu.
Proponujemy następujące grupy zagadnień:
 • wieloaspektowość sztuki dyrygenckiej;
 • problematyka wykonawstwa muzyki dawnej;
 • wyzwania jakie stawia przez dyrygentem współczesna partytura;
 • problematyka odkrywania na nowo zapomnianych dzieł muzycznych;
 • umiejętność interpretacji dzieł muzycznych o różnej estetyce wykonawczej;
 • problematyka wszechstronnej erudycji dyrygenta;
 • ekspresja dyrygencka;
 • mistrzowie sztuki dyrygenckiej;
 • rola profesji dyrygenta w szkolnictwie muzycznym w procesie poruszania się w różnych przestrzeniach estetycznych.
Gorąco zachęcamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia!

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI
 • dr hab. Dawid Ber, prof. AM
 • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
 • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 • dr hab. Dawid Ber, prof. AM
 • dr Ewa Kumik, prof. AM
 • dr Elżbieta Tomala-Nocuń
 • dr Stella Kaczmarek
 • mgr Jakub Neske

 

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
 • zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia – do 20 lutego 2023 roku
 • wpłata opłaty konferencyjnej – do 3 marca 2023 roku
 • komunikat nr 2 wraz z programem konferencji – do 7 marca 2023 roku
 • pełny tekst wystąpienia (dwa egzemplarze, napisane w programie Word, rozmiar czcionki 12 i odstępy między wierszami 1,5 wraz z wersją elektroniczną) dostarczony w dniach obrad 16-17 marca 2023 roku
ZGŁOSZENIE
  Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia dołączonej do tego komunikatu, a następnie podpisanie oraz odesłanie do dnia 20 lutego 2023 roku:
 • pocztą tradycyjną na adres organizatorów:
  Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
  90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
  (z dopiskiem: VI OKN – Konteksty sztuki dyrygenckiej)
 • lub
 • w formie elektronicznej (skan dokumentu z podpisem) na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
OPŁATA KONFERENCYJNA
  Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: udział w konferencji, poczęstunek, materiały konferencyjne, udział w koncercie towarzyszącym, publikację w czasopiśmie naukowym Akademii Muzycznej w Łodzi Notes Muzyczny (po uzyskaniu pozytywnej recenzji tekstu).
  Opłatę konferencyjną należy przesłać najpóźniej do dnia 3 marca 2023 roku na konto bankowe:
  Bank PEKAO SA II O/ŁÓDŹ
  97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  (z dopiskiem: VI OKN – Konteksty sztuki dyrygenckiej)
  Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o podanie następujących danych:
 • instytucja
 • NIP instytucji
 • adres instytucji