Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry – EDYCJA 2021

Ubiegłoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Władysława Kędry została przeniesiona ze względu na sytuację stanu epidemiologicznego w Polsce.
Tegoroczny Konkurs odbywać się będzie online.
Termin zgłoszeń przedłużony do 18 maja 2021 roku.
Konkurs rozstrzygnięty zostanie 25 maja 2021 roku.

 

Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza uczniów szkół muzycznych II stopnia na Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry edycja 2021, który odbędzie się online w dniu 25 maja 2021 roku.

REGULAMIN KONKURSU I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
REGULAMIN KONKURSU

 
I
 1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Dyrektorem Konkursu jest Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi prof. dr hab. Mariusz Drzewicki.
II
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów fortepianu szkół muzycznych II stopnia w Polsce.
 2. Uczniowie wysyłają zgłoszenia w oparciu o następujące kategorie:
  • I KATEGORIA: uczniowie klas 1-3
  • II KATEGORIA: uczniowie klas 4-6
 
III
 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy wysłać́ do 20 kwietnia 2021 roku, korzystając z formularza zgłoszeniowego.
 2. Do formularza należy dołączyć:
  • Link do nagrania na prywatnym kanale YouTube,
  • skan dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata (np. legitymacja szkolna),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na klauzulę RODO,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej,
  • notkę biograficzną.
 3. Dokumenty należy przesłać:
  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>
  lub
  • pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
     Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
     z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry”
 4. Wpisowe w wysokości 100 zł należy przelać na konto:
  Bank PEKAO SA, nr rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  W tytule przelewu należy wpisać „Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry”.
 5. Wszystkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia wyboru kandydatów na podstawie notek biograficznych i osiągnięć artystycznych.
  Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do przesłuchań, otrzymają zwrot opłaty konkursowej.
IV
 1. Zgłoszenia nadesłane w terminie do 20 kwietnia 2021 roku będą poddane weryfikacji przez Komisję Przyjęć, która ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji. Komisję powoła Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
 2. O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.
 3. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Kandydaci, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów transferu.
V
  Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Dyrekcję Konkursu swoje prawa autorskie związane z:
 • wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
 • prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi), utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie.
VI
 1. Przewidziane są nagrody, także w formie występów na koncertach z cyklu „Estrada Młodych” cyklicznie organizowanych w Akademii Muzycznej im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureatów Konkursu.
VII
 1. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem.
 2. Jury będzie pracowało w oparciu o swój regulamin przyjęty na zebraniu jego członków.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 4. Regulamin Konkursu nie może ulec zmianie.
 5. Jurorzy nie będą oceniać swoich byłych i obecnych uczniów.
VIII
  Organizacja konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany dat przesłuchań lub do całkowitego odwołania konkursu w przypadku wystąpienia takiej konieczności, nie później jednak niż do dnia 15 kwietnia 2021 roku.
  W przypadku odwołania konkursu opłaty wpisowe zostaną zwrócone kandydatom.
IX – WYMAGANY PROGRAM KONKURSU
  Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które należy wykonać z pamięci. Kolejność utworów jest dowolna. Ewentualne zmiany w programie będą uwzględniane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem Konkursu i akceptacji Przewodniczącego Jury.
   
  I KATEGORIA (czas trwania do 20 minut)
 1. J. S. Bach: Preludium i fuga (z "Das Wohltemperierte Klavier", tom I lub II), albo Inwencja 3-głosowa, lub dwie części Suity.
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
 3. Dowolnie wybrana etiuda wirtuozowska.
 4. F. Chopin – dowolnie wybrany utwór.
  II KATEGORIA (czas trwania do 25 minut)
 1. J. S. Bach – Preludium i fuga (z Das Wohltemperierte Klavier, tom I lub II).
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
 3. F. Chopin – dowolnie wybrana etiuda (z wyjątkiem etiud E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6, cis-moll op. 25 nr 7 oraz etiud Methode des Methodes).
 4. F. Chopin – dowolnie wybrany utwór.
X – KONTAKT
  Wszystkie pytania prosimy kierować na adres Biura Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 • WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE zobacz