III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
Łódź, 14-16 kwietnia 2023

 
III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół muzycznych I i II stopnia. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 14-16 kwietnia 2023r. w trybie jednoetapowym. W Jury konkursu zasiądą wybitni instrumentaliści – pedagodzy polskich akademii muzycznych, którzy są uznanymi autorytetami w obszarze muzyki kameralnej, a ich doświadczenie pedagogiczne obejmuje także pracę z uzdolnioną młodzieżą szkół muzycznych. Konkurs z powodu swojej otwartej programowo formuły jest wyjątkowym wydarzeniem dającym uzdolnionej artystycznie młodzieży możliwość wspólnej, zespołowej muzycznej konfrontacji na polu literatury kameralnej w zróżnicowanych składach. Uczestnicy konkursu i ich pedagodzy, przygotowując program prezentacji, będą mogli dowolnie kształtować repertuar tak, by służył on także indywidualnemu rozwojowi instrumentalnemu każdego z członków zespołu, wpływając jednocześnie na jego umiejętności i kompetencje społeczne współdziałania i odpowiedzialności za wykonanie artystyczne.

 

INFORMACJE O KONKURSIE

ORGANIZATORZY
 • Fundacja im. Stanisława Liszewskiego
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ADRESACI

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
W Konkursie mogą brać udział instrumentalne zespoły kameralne od duetu do kwintetu, o dowolnym składzie (z wyłączeniem zespołów z organami i klawesynem).

GRUPY WIEKOWE

Uczestnicy Konkursu wystąpią w następujących grupach wiekowych:

 • grupa I – uczniowie klas I-III szkół muzycznych I stopnia
 • grupa II – uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych I stopnia
 • grupa III – uczniowie klas VII-VIII szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-III szkół muzycznych II stopnia
 • grupa IV – uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia
 • W przypadku różnych przynależności do grup wiekowych członków zespołu, uczestników kwalifikuje się do grupy wiekowej zgodnej z poziomem nauczania najstarszego z członków zespołu.
REPERTUAR
 • grupa I: program dowolny, do 7 minut
 • grupa II: program dowolny, do 10 minut
 • grupa III: program dowolny, do 12 minut
 • grupa IV: program dowolny, do 15 minut
MIEJSCE I TERMIN

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32.
Konkurs jest otwarty dla publiczności.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać droga elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca2023 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

JURY KONKURSU

SKŁAD JURY
 • prof. dr hab. Agata Jarecka (AM Łódź) – Przewodnicząca Jury
 • prof. Jadwiga Kotnowska (AM Bydgoszcz)
 • dr hab. Monika Wilińska-Tarcholik (AM Kraków)
 • dr hab. Michał Drewnowski  (AM Łódź)
 • dr hab. Hanna Holeksa prof. AM (AM Łódź/Fundacja im. Stanisława Liszewskiego)
 • dr hab. Paweł Kukliński (AM Gdańsk)
 • dr Paweł Kroczek (AM Poznań)
 • Michał Kluska (AM Łódź) – Sekretarz Jury
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM (AM Łódź/Fundacja im. Stanisława Liszewskiego) – Dyrektor Konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

REGULAMIN

 1. Organizatorami Konkursu są:
  • Fundacja im. Stanisława Liszewskiego
  • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
  Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Jej Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM.
 2. III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. W Konkursie mogą brać udział instrumentalne zespoły kameralne od duetu do kwintetu, o dowolnym składzie (z wyłączeniem zespołów z organami i klawesynem).
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 14-16.04.2023 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny u Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 4. Uczestnicy Konkursu wystąpią w następujących grupach wiekowych:
  • grupa I – uczniowie klas I–III szkół muzycznych I stopnia;
  • grupa II – uczniowie klas IV–VI szkół muzycznych I stopnia;
  • grupa III – uczniowie klas VII–VIII szkół muzycznych I stopnia, oraz klas I–III szkół muzycznych II stopnia;
  • grupa IV – uczniowie klas IV–VI szkół muzycznych II stopnia
  • W przypadku różnych przynależności do grup wiekowych członków zespołu, uczestników kwalifikuje się do grupy wiekowej zgodnej z poziomem nauczania najstarszego z członków zespołu.
 5. Repertuar
  • grupa I: program do 7 minut;
  • grupa II: program do 10 minut;
  • grupa III: program do 12 minut;
  • grupa IV: program do 15 minut.
 6. W Jury Konkursu zasiądą wybitni kameraliści, pedagodzy akademii muzycznych oraz szkół muzycznych I i II stopnia. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 7. Ilość uczestników Konkursu (zespołów) jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2023 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Wpisowe wynosi 90 zł od każdego członka zespołu. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji:
  89 1140 2004 0000 3402 7937 9129, a potwierdzenie przesłać drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.
 9. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych i prób akustycznych zostanie opublikowany po zamknięciu listy uczestników.
 10. Uczestnicy powinni zgłosić się do biura Konkursu najpóźniej 30 minut przed planowanym czasem występu.
 11. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom oraz ich osobom towarzyszącym rezerwacji miejsc noclegowych w Łodzi.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów konkursowych. W przypadku ich przekroczenia Przewodniczący Jury ma prawo przerwać występ.
 13. Laureaci i wyróżnieni obowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Laureatów. Organizatorzy nie wysyłają pocztą dyplomów i nagród po zakończeniu Konkursu – ich odbiór jest możliwy tylko podczas Koncertu Laureatów.
 14. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 15. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. W przypadku zagrożenia pandemią Organizatorzy zapewniają przeprowadzenie Konkursu w formule on-line.

 

 

III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

 

III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich