dla uczniów szkół muzycznych II stopnia
oraz studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych

Łódź, 4-5 listopada 2023

 
I Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Mieczysława Szaleskiego

Patron konkursu – Mieczysław Szaleski – był pierwszym profesorem klasy altówki w reaktywowanej po II wojnie światowej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (wcześniej Państwowe Konserwatorium Muzyczne, obecnie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi) zaś jego pierwszym łódzkim wychowankiem i następcą, był profesor Zbigniew Frieman. I Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Mieczysława Szaleskiego jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół muzycznych II stopnia, studentów oraz absolwentów polskich uczelni muzycznych. W Jury konkursu zasiądą wybitni instrumentaliści – pedagodzy polskich akademii muzycznych.

INFORMACJE O KONKURSIE

ORGANIZATORZY
 • Katedra instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • Dyrektor Konkursu – dr hab. Dorota Stanisławska, prof. AM
ADRESACI
 • Uczniowie szkół muzycznych II stopnia
 • Studenci polskich uczelni muzycznych (studia I i II stopnia)
 • Absolwenci polskich uczelni muzycznych – bez górnej granicy wieku
REPERTUAR
 • GRUPA I
  Uczniowie szkół muzycznych drugiego stopnia, czas prezentacji do 20 minut
  • Dowolna etiuda lub kaprys na altówkę solo
  • Część 1. lub 2. i 3. koncertu lub sonaty na altówkę i fortepian
  • Kompozycja w opracowaniu Mieczysława Szaleskiego lub jemu dedykowana
  Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
 • GRUPA II
  Studenci polskich uczelni muzycznych – studia pierwszego stopnia, czas prezentacji do 25 minut
  • Dowolna etiuda lub kaprys na altówkę solo
  • Część 1. lub 2. i 3. koncertu lub sonaty na altówkę i fortepian
  • Kompozycja w opracowaniu Mieczysława Szaleskiego lub jemu dedykowana
  Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
 • GRUPA III
  Studenci polskich uczelni muzycznych – studia drugiego stopnia, czas prezentacji do 25 minut
  • Dowolna etiuda lub kaprys na altówkę solo
  • Część 1. lub 2. i 3. koncertu lub sonaty na altówkę i fortepian
  • Kompozycja w opracowaniu Mieczysława Szaleskiego lub jemu dedykowana
  Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
 • GRUPA IV
  Grupa otwarta, przeznaczona dla absolwentów polskich uczelni muzycznych, bez górnej granicy wieku. Czas prezentacji do 25 minut
  • Dowolna etiuda lub kaprys na altówkę solo
  • Część 1. lub 2. i 3. koncertu lub sonaty na altówkę i fortepian
  • Kompozycja w opracowaniu Mieczysława Szaleskiego lub jemu dedykowana
  Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
MIEJSCE I TERMIN

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 4-5 listopada 2023 roku w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. 1 Maja 4. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony uczestnikom nie później niż 31 października 2023 roku.
Konkurs jest otwarty dla publiczności.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesyłać droga elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Do zgłoszenia należy dołączyć:
 • skan dowodu tożsamości, indeksu lub legitymacji szkolnej
 • krótką notę biograficzną do 1000 znaków ze spacjami
 • fotografię w wysokiej rozdzielczości w wersji elektronicznej do publikacji na stronie internetowej Uczelni
 • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 PLN (słownie sto złotych) dokonanej na konto Akademii Muzycznej w Łodzi:
  Bank PEKAO SA II O/ Łódź, nr rachunku: PL 97 12403028 1111 0000 2822 1999
  W tytule przelewu należy wpisać: KONKURS ALTÓWKOWY, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

 
REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN
I Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Mieczysława Szaleskiego
§ 1
 1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Mieczysława Szaleskiego jest Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2023 roku w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 3. Założeniem Konkursu jest propagowanie wykonawstwa kompozycji przeznaczonych na altówkę, ze szczególnym uwzględnieniem utworów opracowanych przez Mieczysława Szaleskiego, a także jemu dedykowanych.
 4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie polskich szkół muzycznych II stopnia oraz studenci i absolwenci polskich uczelni muzycznych. Konkurs jest jednoetapowy, a przesłuchania otwarte dla publiczności.
§ 2
 1. Udział w konkursie należy zgłaszać na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu do dnia 20 października 2023 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  • skan dowodu tożsamości, indeksu lub legitymacji szkolnej
  • krótką notę biograficzną do 1000 znaków ze spacjami
  • fotografię w wysokiej rozdzielczości w wersji elektronicznej do publikacji na stronie internetowej Uczelni
  • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 PLN (słownie sto złotych) dokonanej na konto Akademii Muzycznej w Łodzi:
   Bank PEKAO SA II O/ Łódź, nr rachunku: PL 97 12403028 1111 0000 2822 1999
   W tytule przelewu należy wpisać: KONKURS ALTÓWKOWY, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
   Wszystkie dodatkowe opłaty bankowe pokrywa wpłacający. Wpłata ma charakter bezzwrotny, również w przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie ich prezentacji artystycznej oraz wizerunku w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrań audiowizualnych oraz na korzystanie przez organizatorów z materiałów zarejestrowanych w trakcie trwania konkursu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych; zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, rozpowszechnianie i powielanie wizerunku uczestników, prawo do publicznego odtwarzania prezentacji artystycznej, prawo wprowadzania wizerunku do pamięci komputera, prawo do korzystania z wizerunku w celu promocji Konkursu oraz w celach informacyjnych związanych z Konkursem.
 5. O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową do dnia 25 października 2023 roku.
§ 3
 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zgłoszenia się w Biurze Konkursu mieszczącym się w budynku ROKEiDM przy al. 1 Maja 4 w dniu prezentacji konkursowej, najpóźniej na dwie godziny przed występem.
 2. Szczegółowy harmonogram Konkursu, w tym także kolejność prezentacji zostanie ogłoszony uczestnikom do dnia 31 października 2023 roku.
 3. Wszystkie przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przy ul. 1 Maja 4 w Łodzi.
 4. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi Jury, za zgodą zainteresowanych uczestników, ma prawo zmienić kolejność prezentacji konkursowych.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział altowioliści, którzy uczą się u członków Jury. Juror nie ocenia występu swojego ucznia.
§ 4
 1. Skład Jury Konkursu powołuje Katedra Instrumentów Smyczkowych. Zostanie on podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem Konkursu, nie później niż 3 listopada 2023 roku.
 2. Jury składać się będzie z przedstawicieli polskich uczelni muzycznych.
 3. Jury będzie pracować w oparciu o zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Regulamin Pracy Jury.
 4. Wszystkie decyzję Jury są nieodwołalne.
§ 5
 1. Program Konkursu:
  • GRUPA I
   Uczniowie szkół muzycznych drugiego stopnia, czas prezentacji do 20 minut
   • Dowolna etiuda lub kaprys na altówkę solo
   • Część 1. lub 2. i 3. koncertu lub sonaty na altówkę i fortepian
   • Kompozycja w opracowaniu Mieczysława Szaleskiego lub jemu dedykowana
   Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
  • GRUPA II
   Studenci polskich uczelni muzycznych – studia pierwszego stopnia, czas prezentacji do 25 minut
   • Dowolna etiuda lub kaprys na altówkę solo
   • Część 1. lub 2. i 3. koncertu lub sonaty na altówkę i fortepian
   • Kompozycja w opracowaniu Mieczysława Szaleskiego lub jemu dedykowana
   Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
  • GRUPA III
   Studenci polskich uczelni muzycznych – studia drugiego stopnia, czas prezentacji do 25 minut
   • Dowolna etiuda lub kaprys na altówkę solo
   • Część 1. lub 2. i 3. koncertu lub sonaty na altówkę i fortepian
   • Kompozycja w opracowaniu Mieczysława Szaleskiego lub jemu dedykowana
   Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
  • GRUPA IV
   Grupa otwarta, przeznaczona dla absolwentów polskich uczelni muzycznych, bez górnej granicy wieku. Czas prezentacji do 25 minut
   • Dowolna etiuda lub kaprys na altówkę solo
   • Część 1. lub 2. i 3. koncertu lub sonaty na altówkę i fortepian
   • Kompozycja w opracowaniu Mieczysława Szaleskiego lub jemu dedykowana
   Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
 2. Organizatorzy konkursu nie zapewniają udziału pianistów.
§ 6
 1. Nagrody i wyróżnienia:
  • Jury ma prawo do dowolnego podziału miejsc i nagród.
  • Jury może przyznać wyróżnienie w każdej grupie.
  • Jury może przyznać nagrodę specjalną.
  • Wysokość nagród finansowych oraz informacja o pozostałych nagrodach zostanie podana w późniejszym terminie na stronie www Akademii Muzycznej w Łodzi.
 2. Laureaci nagród są zobowiązani do nieodpłatnego udziału w koncercie laureatów.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów podróży ani pobytu uczestników, ich pedagogów i opiekunów oraz pianistów w Łodzi.
 4. Ewentualne wątpliwości i kwestie sporne będą rozstrzygane w oparciu o niniejszy regulamin.

 

 

I Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Mieczysława Szaleskiego