Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
Wydział Sztuk Scenicznych
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

 

Sekretariat Dziekanów

mgr Rafał Maciejewski
dziekani@amuz.lodz.pl
tel. 42 662 16 72 (poniedziałek-czwartek)