JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora Uczelni
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
prof. dr hab. Urszula Kryger
dr hab. Olga Hans, prof. AM
dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM
prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
prof. dr hab. Agata Jarecka
prof. dr hab. Marcin Stańczyk
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
dr hab. Adam Manijak, prof. AM
prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku innym niż profesor i profesor Uczelni
mgr Aleksandra Bęben
dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
dr hab. Wojciech Kubica, prof. AM
dr hab. Leszek Kołodziejski
dr Marcin Kawczyński

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
mgr Dorota Rossowska
mgr Elżbieta Szal-Płaza

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Małgorzata Kończak

Studenci
Magdalena Basaj
Zofia Dutkiewicz
Rafał Lenartowicz
Magdalena Łakomiec
Magdalena Salmanowicz

Doktoranci
mgr Julian Paprocki