na kadencję od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024 roku
  1. mgr Bartłomiej Barczyński – przewodniczący
  2. dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
  3. mgr Agnieszka Grochulska
  4. dr Magdalena Rytwińska-Rasz
  5. dr Bianka Siwińska
  6. dr Krzysztof Sztekmiler
  7. stud. Rafał Lenartowicz – przewodniczący Samorządu Studenckiego

 

 
Uchwały Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Łodzi:
     
  • Regulamin Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Łodzi pobierz