Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

 
Instytut Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej

 
Instytut Mediów i Produkcji Muzycznej

Pracownia Realizacji Dźwięku

 • dr hab. Marian Szukalski, prof. AM
 • dr Krzysztof Sztekmiler

WSPÓŁPRACA

 • dr inż. Piotr Górski
 • dr Tomasz Mońko
 • mgr Jakub Garbacz
 • mgr Wojciech Grabowski
 • mgr Tomasz Jeziorski
 • mgr Tomasz Kąkolewski
 • mgr Michał Kosterkiewicz
 • mgr Kamil Kraska
 • mgr Adam Lewandowski
 • mgr Tomasz Podwysocki
 • mgr Vadim Radishevskiy
 • mgr Damian Wyrzykowski

Pracownia Muzyki w Mediach

WSPÓŁPRACA

 • dr Anita Grzegorzewska
 • mgr Aleksandra Bęben
 • mgr Leszek Bonar
 • mgr Małgorzata Anna Gutman-Fonferko
 • mgr Marcin Majchrowski
 • mgr Krzysztof Stefański

Pracownia Produkcji Muzycznej

WSPÓŁPRACA

 • prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
 • dr hab. Paweł Głodek
 • dr Monika Fabińska
 • dr Marcin Głuszak
 • dr Magdalena Kuba
 • dr Hubert Malinowski
 • dr Magdalena Ratalewska
 • dr Ewa Staszewska
 • mgr Anna Franik
 • mgr Jakub Garbacz
 • mgr Małgorzata Anna Gutman-Fonferko
 • mgr Małgorzata Kaczmarek
 • mgr Magdalena Kulczyńska
 • mgr Paweł Marzec
 • mgr Przemysław Psikuta
 • mgr Grzegorz Przygocki
 • mgr Łukasz Słociński
 • mgr Maciej Żebrowski

 

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

Pracownia Fortepianu Dodatkowego

 

Wydział Sztuk Scenicznych

 
Instytut Choreografii i Technik Tańca