Studium Muzyki Nowej

Zakład Kultury Muzycznej Łodzi i Regionu

Studium Muzyki Tradycyjnej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Pedagogiczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu