dr hab. Marek Nahajowski

Urodzony w 1979 r., teoretyk muzyki, flecista grający na kopiach instrumentów historycznych; ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki pod kierunkiem Ryszarda Daniela Golianka (Łódź 2003) oraz fletu podłużnego w klasie Tomasza Dobrzańskiego (Wrocław 2007); od 2010 roku adiunkt w Katedrze Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi przedmioty związane z historią oraz praktyką wykonawczą muzyki baroku, a od 2011 roku także klasę fletu podłużnego. Jest autorem pierwszego polskiego tłumaczenia traktatu Johanna Joachima Quantza Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (O zasadach gry na flecie poprzecznym, Łódź 2012) oraz rozprawy doktorskiej poświęconej jego sonatom fletowym (wyd. Łódź 2013), za którą otrzymał nagrodę w prestiżowym Konkursie im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Zainteresowania naukowe Marka Nahajowskiego koncentrują się na hermeneutycznej interpretacji utworów muzycznych XVI-XVIII wieku oraz estetyce i praktyce wykonawczej epoki baroku i wczesnego klasycyzmu. Jako instrumentalista występował z wieloma zespołami muzyki dawnej, m.in. Il Tempo, Ars Cantus, Concerto Polacco, Royal Baroque Ensemble. Marek Nahajowski jest również zapraszany jako gościnny wykładowca kursów interpretacji muzyki dawnej. W 2014 ukazała się jego płyta solowa poświęcona fantazjom fletowym Georga Philippa Telemanna (RecArt 0009).

 

Autor następujących publikacji:

Monografie: Syndrom melancholii w pieśniach Johna Dowlanda, Łódź 2005; Sonaty fletowe Johanna Joachima Quantza. Między teorią a praktyką, Łódź 2013;

Tłumaczenia: Johann Joachim Quantz, O zasadach gry na flecie poprzecznym, Łódź 2012.

Redakcje: Jacques-Martin Hotteterre, Zasady gry na flecie poprzecznym, flecie podłużnym i na oboju, tłum M. Pilch, red. M. Nahajowski, Łódź 2013; Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce, red. M. Grajter, M. Nahajowski, Łódź 2014; Małgorzata Grajter, Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena, red. M. Nahajowski, Łódź 2015.

Artykuły (wybór): Quantz i Galeazzi - uwagi o rozwoju formy sonatowej w XVIII wieku, w: Mozart i współcześni, red. R.D. Golianek, B. Stróżyńska, Łódź 2007; Kategoria melancholii w pieśniach Johna Dowlanda, w: „Muzyka”, 2007 nr 2; Les goûts-réunis w muzyce fletowej XVIII wieku, w: Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Poznań 2010; Günther ze Schwarzburga – ideał niemieckiego władcy w operze Holzbauera, w: Opera wobec historii, red. R. D. Golianek, P. Urbański, Toruń 2012; Jacques-Martin Hotteterre le Romain i muzyka fletowa francuskiego baroku, wstęp do polskiej edycji traktatu Hotteterre`a (Zasady gry na flecie poprzecznym, flecie podłużnym i na oboju, tłum M. Pilch, red. M. Nahajowski, Łódź 2013); Między barokiem a klasycyzmem. Uwagi na temat artykulacji w grze na instrumentach dętych w XVIII wieku, w: Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce, red. M. Grajter, M. Nahajowski, Łódź 2014.