Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z programów stypendialnych i pozyskiwania grantów prowadzonych przez Narodowe Centrum Nauki
Szczegóły programów i wzory wniosków można odnaleźć pod adresem: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Informacje dotyczące pozyskiwania grantów na badania przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz inne instytucje i firmy krajowe i zagraniczne można odnaleźć w serwisie Granty na badania
Szczegóły programów pod adresem: http://www.granty-na-badania.com/2013/10/granty-i-stypendia-dla-modych-naukowcow.html#.Vw6xzHqHuQB