Muzykoterapia jest bardzo ciekawym kierunkiem dla osób, które chciałyby połączyć wiedzę muzyczną z wiedzą psychologiczną. U nas warto studiować, ponieważ:

 • studia mają charakter interdyscyplinarny – prowadzimy zajęcia w zakresie muzykoterapii, psychoterapii, psychologii, muzyki i innych przedmiotów artystycznych,
 • muzykoterapia daje możliwość indywidualnej podmiotowej drogi rozwoju artystycznego i terapeutycznego, uczy kreatywności,
 • studia oferują interesujące zajęcia praktyczne i warsztatowe, wykorzystujące doświadczenie nauczycieli akademickich, którzy są też często praktykami,
 • istotną zaletą tego kierunku jest nie tylko przygotowanie teoretyczne, ale także praktyczne nauczanie zawodu w pracy z pacjentem,
 • styczność z różnymi podejściami do muzykoterapii i unikalne w skali kraju zajęcia są szansą na zdobycie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych dających szerokie spojrzenie na ludzi i ich problemy,
 • w czasie studiów istnieje również możliwość zdobycia profesjonalnych kwalifikacji pedagogicznych przygotowujących do zawodu nauczyciela,
 • na kierunku i w Uczelni panuje przyjazna dla studenta i życzliwa atmosfera,
 • studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent kierunku muzykoterapia otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresie: wspomagania rozwoju, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki, czy też do prowadzenia różnego rodzaju projektów artystycznych upowszechniających kulturę muzyczną. Po ukończeniu studiów licencjackich istnieje perspektywa podjęcia pracy w szpitalach, w poradniach, w lecznictwie psychiatrycznym i somatycznym, w świetlicach środowiskowych z dziećmi i młodzieżą, ośrodkach socjoterapii, domach pomocy społecznej, a także z osobami dorosłymi i seniorami.

Zachęcamy Państwa do studiowania na kierunku Muzykoterapia w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

 
PEDAGODZY KIERUNKU MUZYKOTERAPIA

 • dr Stella Kaczmarek, adiunkt – wprowadzenie do muzykoterapii (wykład), programowanie muzyki do terapii, muzykoterapia kliniczna, metodologia pracy licencjackiej, psychologia muzyki, percepcja muzyki
 • dr Andrzej Witusik – podstawy psychoterapii, psychologia zdrowia, psychologia ogólna i rozwojowa
 • mgr Bartłomiej Tarkowski, wykładowca – wprowadzenie do muzykoterapii, etyka zawodu muzykoterapeuty, metodyka pracy z grupą, psychologia wychowawcza

NA KIERUNKU MUZYKOTERAPIA ZAJĘCIA PROWADZĄ TAKŻE:

 • dr Mariola Świderska – podstawy anatomii i fizjologii człowieka, wprowadzenie do rehabilitacji, metodyka pracy z pacjentem
 • dr hab. Kamila Żyto – język filmu
 • mgr Hanna Jastrzębska-Gzella – ćwiczenia z tyflomuzykoterapii
 • dr Elżbieta Galińska – portret muzyczny
 • prof. dr hab. Tadeusz Pietras – psychiatria kliniczna, choroby przewlekłe
 • dr Piotr Winczewski – pedagogika specjalna z elementami metod terapii
 • dr Anna Rżanek – ćwiczenia z muzykoterapii w chorobach somatycznych
 • dr Magdalena Owczarek, adiunkt – podstawy improwizacji głosowej i ruchowej, wprowadzenie do pedagogiki xx i xxi wieku, rytmikoterapia
 • dr Barbara Dominiak, adiunkt – kształcenie słuchu z elementami zasad muzyki, analiza form muzycznych
 • mgr Ewa Rybarczyk – muzykoterapia w rewalidacji dzieci
 • mgr Marlena Bełdzikowska – muzyka w relaksacji
 • mgr Magdalena Szymańska – emisja głosu
 • dr Juliusz Grzybowski – filozofia