prof. dr hab. Stanisław Firlej

Wiolonczelista, pedagog urodzony w 1944 roku w Zagórowie. Studia odbywał w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof. prof.: Galiny Kozołupowej i Natalii Gutman. Następnie ukończył Letnią Akademię Muzyczną "Accademia Chigiana" w Sienie w klasie Andre Navarry.

Zadebiutował w Sankt Petersburgu wykonując z orkiestrą Konserwatorium koncert wiolonczelowy B-dur L. Boccheriniego, po uzyskaniu I nagrody za najlepsze wykonanie tego utworu na konkursie ogłoszonym przez uczelnię. Laureat V nagrody na Międzynarodowym Konkursie "Gaudeamus" w Rotterdamie w kategorii duetu (z pianistką Anną Wesołowską – Firlej). Duet ten koncertował w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, a także na wielu znanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą (m.in. na Festiwalu im. George Sand w Nohant).

W latach 1976 - 1984 Stanisław Firlej był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyr. K. Teutscha. Z zespołem tym koncertował w wielu krajach świata, w tym: w Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i Południowej, wykonując koncerty J. Haydna i L. Boccheriniego.
 
Dokonał wielu nagrań płytowych muzyki wiolonczelowej jak: Sonata Arpeggione F. Schuberta z pianistą P. Badurą - Skodą, Utwory kameralne na wiolonczelę i fortepian F. Chopina oraz miniatury wiolonczelowe z pianistką A. Wesołowską-Firlej, a także wszystkie tria fortepianowe F. Schuberta z Rubinstein Trio. Nagrywał także muzykę kameralną, współpracując z takimi artystami jak: J. Olejniczak, W. Brodski, B. Nowicki i B. Bryła.   

Co roku prowadzi klasę wiolonczeli na mistrzowskich kursach muzycznych w Polsce (Łańcut, Żagań), a także w Austrii (Zell am Pram) i Chorwacji (Hvar).

Stanisław Firlej jest także założycielem łódzkiej orkiestry kameralnej Polish Camerata, z którą odbył wiele tournee koncertowych m.in. w Hiszpanii, Francji i Holandii.

Artysta jest profesorem zwyczajnym i prowadzi klasy wiolonczeli w Akademiach Muzycznych w Łodzi i Wrocławiu. Do jego wybitnych wychowanków należą: Agata Jarecka – prof. AM w Łodzi i prorektor tej Uczelni, Dominik Połoński – doktor sztuki muzycznej, pracuje w AM w Łodzi i Krakowie, Robert Fender – doktor sztuki muzycznej, pracuje w AM w Łodzi, Agnieszka Kołodziej – po uzyskaniu stopnia magistra w AM w Łodzi rozpoczęła studia w Queen Elisabeth Music Chanel w Waterloo u prof. G. Hofmana, Krzysztof Karpeta – po uzyskaniu stopnia magistra w AM w Łodzi rozpoczął studia doktoranckie (pod kierunkiem S. Firleja) w AM we Wrocławiu, Marek Szpakiewicz – profesor wiolonczeli w University of Southern California w USA.

Stanisław Firlej jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.