prof. dr hab. Cezary Sanecki

Urodził się 3 czerwca 1961 roku w Częstochowie. W swoim rodzinnym mieście ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie fortepianu prof. Wandy Plazy. W latach 1981-1987 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi (obecnie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów), w klasie fortepianu prof. Tadeusza Chmielewskiego oraz w klasie kameralistyki prof. Bronisława Hajna, prof. Rajmunda Ambroziaka i prof. Anity Krochmalskiej. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem uzyskał w 1987 roku. W 1986 roku został laureatem I Nagrody oraz Nagrody Specjalnej Krzysztofa Pendereckiego na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi.

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1985 roku, jeszcze w okresie studiów. W latach 1985-1987 prowadził klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. W 1987 roku, po ukończeniu studiów, rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Bronisława Hajna. Od 1992 roku zaczął też prowadzić klasę fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie, gdzie przez pewien czas pełnił funkcję Kierownika Sekcji Fortepianu. W 1994 roku, w ramach przewodu uzyskał kwalifikacje I stopnia (odpowiednik doktoratu), a w 2002 r. – kwalifikacje II stopnia (odpowiednik habilitacji). Tytuł profesorski otrzymał w 2013 roku.

Od początku jego działalności pedagogicznej dyplomy magisterskie i licencjackie w klasie fortepianu i kameralistyki uzyskało kilkudziesięciu studentów, w tym kilku z wyróżnieniem. Jako promotor sprawuje opiekę nad doktorantami, a także jest recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.         

Profil jego działalności artystycznej koncentruje się na muzyce przełomu XIX i XX wieku oraz wokół muzyki współczesnej, choć w repertuarze posiada również solowe i kameralne dzieła pochodzące z wcześniejszych epok.
Jako solista i kameralista występował w Polsce oraz w krajach Europy i Azji. Ma na swym koncie liczne prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych, które prezentował m.in.: na Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Musica Moderna w Łodzi, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej w Krakowie, Frȕhjahrstage fȕr zeitgenössische Musik (Weimer - Niemcy) oraz na festiwalach muzyki polskiej w Niemczech i w Izraelu.

Często angażuje się w projekty promujące muzykę polską, a także bierze udział w prawykonaniach dzieł współczesnych kompozytorów polskich, m.in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Sławomira Zamuszko, Jerzego Bauera, Zygmunta Krauze, Sławomira Kaczorowskiego, Juliusza Łuciuka, Romualda Twardowskiego, Szymona Laksa, Krzysztofa Olczaka. Część z nich została utrwalona w nagraniach archiwalnych.

W dziedzinie muzyki kameralnej współpracował z wieloma artystami, m. in. ze skrzypkami: Piotrem Pławnerem (I Nagroda na Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie w 1990 r.), Tomaszem Królem (III Nagroda na III Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi), Aleksandrą Szwejkowską-Belica (nagranie płyty CD z dziełami na skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego, nominowanej do nagrody Fryderyk w 2012 r.), wiolonczelistami: Andrzejem Orkiszem, Katarzyną Ewald, Markiem Szpakiewiczem, Sergiejem Rysanowem; śpiewakami: Andrzejem Szkurganem (I Nagroda na Konkursie Wokalnym im. Adama Didura w Bytomiu w 1994 r.), Urszulą Kryger, Beatą Zawadzką-Kłos, Katarzyną Suską-Zagórską, Dariuszem Siedlikiem (wspólnie z Katarzyną Suską-Zagórską – mezzosopran i Dariuszem Siedlikiem – baryton dokonał m.in. prawykonania utworu Juliusza Łuciuka pt. Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej)

Ważnym obszarem jego działalności jest muzyka na dwa fortepiany i na cztery ręce. Wielokrotnie występował w duecie fortepianowym z Joanną Hajn-Romanowicz, a później także z innymi pianistami: Beatą Cywińską, Aleksandrą Nawe i Robertem Gawrońskim. Brał udział w wykonaniu znaczących pozycji w tej dziedzinie, m. in.: Sonaty na dwa fortepiany i perkusję Beli Bartoka, Vision del Amen Oliviera Messiaena, Concertino na perkusję i dwa fortepiany Andrzeja Panufnika, Via crucis Franciszka Liszta, czy koncertów na dwa i cztery fortepiany Jana Sebastiana Bacha. Wiele z tych utworów zostało utrwalonych podczas nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych.

W 2000 roku rozpoczął współpracę z flecistką Agnieszką Respondek i wiolonczelistką Małgorzatą Jóźków prowadząc działalność w ramach tria Con Fervore, której owocem jest płyta z utworami Astora Piazzolli, a także oryginalny, 2-płytowy album kolęd polskich opracowanych przez Tadeusza Trojanowskiego.

W ramach działalności artystycznej dokonał wielu nagrań, radiowych i telewizyjnych, m.in. dla Radia Łódź, Radia i TV Katowice, Programu II Polskiego Radia, niemieckiego Radia MDR Figaro oraz telewizji holenderskiej TV Muziek. Nagrał także szereg utworów, utrwalonych na ponad dwudziestu płytach CD. Były to dzieła m. in. Grażyny Bacewicz, Beli Bartoka, Johannesa Brahmsa, Maxa Brucha, Manuela de Falli, Ignacego Jana Paderewskiego, Maurycego Ravela, Roberta Schumanna, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego oraz utwory kompozytorów współczesnych: Jerzego Bauera, Henryka Mikołaja Góreckiego, Juliusza Łuciuka, Sławomira Zamuszki. Za najbardziej istotne można uznać następujące wydawnictwa płytowe:
  • Karol Szymanowski, violin works I, płyta nagrana wspólnie ze skrzypaczką Aleksandrą Szwejkowską-Belica, wydana przez Musica Sacra Edition w 2011 roku, nominowana do nagrody Fryderyk 2012,
  • Melancholia, płyta nagrana wspólnie z wiolonczelistką Małgorzatą Jóźków, wydana przez wydawnictwo Pro Art. w 2010 r., obejmująca utwory kompozytorów polskich na wiolonczelę i fortepian
  • Juliusz Łuciuk, Sonorous Piano Visions, płyta wydana przez Acte Préalable w 2009 roku, obejmująca wykonania fortepianowych utworów Juliusza Łuciuka z różnego okresu jego twórczości, nagranie – premiera
  • Kaprys polski, płyta nagrana wspólnie ze skrzypaczką Aleksandrą Szwejkowską-Belica, wydana przez Gaude Mater w 2006 roku, na której zaprezentowana jest polska muzyka na skrzypce i fortepian począwszy od romantyzmu do muzyki XX wieku,
  • Divertimento, płyta nagrana wspólnie z pianistą Robertem Gawrońskim, oboistą Marcinem Langnerem, flecistką Anną Zmarzły, perkusistami: Andrzejem Michalakiem, Marcinem Serwacińskim i Januszem Wieczorkiem, wydana przez Acte Préalable w 2005 roku, na której utrwalono m.in. Sonatę na dwa fortepiany i perkusję Beli Bartóka oraz Divertimento na dwa fortepiany i perkusję Jerzego Bauera,
  • Gaude Mater 7, Henryk Mikołaj Górecki, koncert w 70. rocznicę urodzin, płyta wydana przez Acte Préalable w 2005 roku, z udziałem pianisty Roberta Gawrońskiego, perkusistów: Andrzeja Michalaka, Marcina Serwacińskiego, Janusza Wieczorka, Łukasza Stanisza, Przemysława Pacana, Łukasza Kędziory, organisty Michała Markuszewskiego, Chóru Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika, Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis, pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Na płycie utrwalono Salve Sidus Polonorum op. 72 (Kantata o św. Wojciechu) Henryka Mikołaja Góreckiego, nagranie – premiera,
  • Concierto del Angel, płyta nagrana wspólnie z flecistką Agnieszką Respondek i wiolonczelistką Małgorzatą Jóźków, wydana przez Amadeus w 2001 roku, która była jedną z pierwszych płyt CD z utworami Astora Piazzolli na polskim rynku wydawniczym.
Oprócz pracy artystycznej, od lat prowadzi działalność o charakterze społecznym i organizacyjnym. Był inicjatorem Konkursu Muzyki Kameralnej, który od 1994 roku cyklicznie odbywał się w Częstochowie. W celu promocji młodych pianistów związanych z Akademią Muzyczną w Łodzi realizuje cykl koncertów pod wspólnym tytułem Wiosna z fortepianem, które odbywają się w różnych miastach Polski. Z jego inicjatywy w 2009 roku, został powołany I Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny, przekształcony w kolejnych latach w Letnią Akademię Muzyki, przedsięwzięcie którego istotą jest stworzenie warunków do współpracy młodych instrumentalistów – uczniów i studentów z pedagogami Akademii Muzycznej w Łodzi, w czasie wolnym od zajęć.

Zajmuje się również działalnością naukową i publicystyczną. Aktywnie uczestniczy w sesjach i konferencjach artystyczno-naukowych organizowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Wielokrotnie prowadził wykłady, seminaria oraz kursy dla pianistów, uczniów i nauczycieli różnego typu szkół muzycznych, a także brał udział w pracach jury licznych konkursów pianistycznych i kameralnych.

Obok działalności dydaktycznej i artystycznej pełnił różnorodne funkcje w strukturach uczelni. Od października 1999 roku pracował w ramach Rady Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych (wcześniej Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego), a także był członkiem Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych. W 2012 roku został wybrany Rektorem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na okres od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi (2001 r.) oraz Medal Pro Publico Bono im. Sabiny Nowickiej (2014 r.).