W poniedziałek 16 maja odbyły się wybory do Senatu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2016-2020. W poszczególnych grupach wybrani zostali następujący członkowie:
Członkowie  Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi z grupy samodzielnych pracowników (profesorów, doktorów habilitowanych)

1. prof. dr hab. Ceglińska Izabela
2. prof. dr hab. Dowlasz Bogdan
3. prof. dr hab. Kaczorowski Sławomir
4. prof. dr hab. Piasecka Ewa
5. prof. dr hab. Wesołowska-Firlej Anna
6. prof. dr hab. Wojtczak Ziemowit
7. dr hab. Hans Olga, prof. AM
8. dr hab. Wilczak-Płaziuk Róża, prof. AM
Członkowie  Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi z grupy adiunktów, asystentów, starszych wykładowców, wykładowców
1. dr Kołodziejski Leszek
2. dr Kubit Eneasz
3. dr Staszewski Maciej
Członkowie Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi z grupy doktorantów
1. mgr Sokołowski Wojciech
Członkowie  Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi z grupy  studentów
1. Dąbrowska Katarzyna
2. Durniat Anna

3. Jelonek Jakub
4. Kawecki Michał
5. Pyrzyk Jakub
6. Stronczyńska Sława
Członkowie  Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
1. Kożuchowska Mirosława

W poniedziałek 29 lutego, prof. dr hab. Cezary Sanecki został wybrany ponownie rektorem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Podczas kadencji 2016-2020 będzie sprawował władzę w Akademii wspólnie z wybranymi dziś prorektorami: prof. AM dr hab. Elżbietą Aleksandrowicz i prof. dr hab. Beatą Zawadzką-Kłos.


***
Regulamin wyborczy obowiązujący w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – kliknij

Załącznik do regulaminu nr 1 – kliknij.

Załącznik do regulaminu nr 2 – kliknij.
Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej – kliknij
Skład Wydziałowych Komisji Wyborczych – kliknij
Członkowie Kolegium Elektorów – kliknij

 • OGŁOSZENIA WYDZIAŁOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W czwartek 28 kwietnia, prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar została wybrana ponownie Dziekanem Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2016 – 2020. Prodziekanem Wydziału została dr Anna Liszewska.

W środę 27 kwietnia, dr hab. Marcin Wolniewski został wybrany Dziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2016 – 2020. Prodziekanami zostali dr hab. Olga Hans, prof. AM oraz dr Barbara Dominiak.

We wtorek 5 kwietnia, prof. dr hab. Urszula Kryger została wybrana ponownie Dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2016-2020. Prodziekanem Wydziału została dr Agata Górska-Kołodziejska.

W środę 6 kwietnia, dr hab. Tomasz Król, prof. AM został wybrany ponownie Dziekanem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2016-2020. Prodziekanami Wydziału zostali dr hab. Katarzyna Przybylska, prof. AM oraz dr Maciej Staszewski.

***

Kandydatem na funkcję Dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, na kadencję 2016–2020, jest dr hab. Marcin Wolniewski.

Kandydatem na funkcję Dziekana Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, na kadencję 2016–2020, jest prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar


Kandydatem na funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi,
na kadencję 2016–2020, jest dr hab. Tomasz Król, prof. AM.


Kandydatem na funkcję Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi,
na kadencję 2016–2020, jest prof. dr hab. Urszula Kryger.


Wybory do Kolegium Elektorów
18.01.2016 r. (poniedziałek)
 • godz. 10.00 w sali balowej Gdańska 32 - pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
20.01.2016 r. (środa)
 • godz. 16.00 w sali balowej Gdańska 32 -  samodzielni pracownicy naukowi (profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny i adiunkci posiadający stopień dr hab.)
 • godz. 16.00 w sali 3.30 1 Maja 4 - adiunkci i asystenci
 • godz. 18.00 w sali nr 3.30 1 Maja 4 - starsi wykładowcy i wykładowcy
21.01.2016 r. (czwartek)
 • godz. 10.00 – sala 3.30 1 Maja 4 – studenci
23.01.2016 r. (sobota)
 • godz. 14.30 sala konferencyjna 1 Maja 4 - doktoranci

składanie kandydatur na funkcję Rektora

 • do 5.02.2016 r.  do godz. 15.00 w Dziale osobowym w pokoju nr 24 do p. Mirosławy Kożuchowskiej

spotkanie z kandydatami na Rektora

 • w dniu 22.02.2016 r.  godz. 14.00 w Sali kamerlalnej przy al. 1 Maja 4

Wybory Rektora

 • 29.02.2016 r. (poniedziałek) w sali balowej Gdańska 32
  godz. 13.30 - I termin
  godz. 14.00 - II termin

GODZINY REKTORSKIE
 • 20 stycznia 2016: od godz. 15.00
 • 21 stycznia 2016: 9.00 - 13.00
 • 29 lutego 2015: 13.00 - 17.00

Wybory do Senatu

16.05.2016 r. (poniedziałek)
 • godz. 9.00 sala balowa Gdańska 32 - pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
 • godz. 11.00 – sala balowa Gdańska 32 – studenci i doktoranci
 • godz. 14.00 - sala balowa Gdańska 32 - samodzielni pracownicy naukowi (profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny i adiunkci posiadający stopień dr hab.)
 • godz. 17.00 - sala balowa Gdańska 32 - adiunkci, asystenci, starsi wykładowcy, wykładowcy