Muzyka J. S. Bacha w twórczości fortepianowej F. Busoniego Łukasz Kwiatkowski
wydawca: Wydawnictwo POLIHYMNIA
Lublin 2013
ISBN: 978-83-7847-129-5
objętość: 174 strony
cena: 20 zł

Wydanie publikacji  współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dotacji statutowej przyznanej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

ZAWARTOŚĆ

ROZDZIAŁ 1.
CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI FORTEPIANOWEJ FERRUCCIA BUSONIEGO

1.1. ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ PIANISTYCZNA FERRUCCIA BUSONIEGO
1.2. BACHOWSKIE INSPIRACJE W DZIEŁACH FERRUCCIA BUSONIEGO
1.3. FERRUCCIO BUSONI JAKO PIANISTA

ROZDZIAŁ 2.
MUZYKA JANA SEBASTIANA BACHA I JEJ WARTOŚCI UNIWERSALNE

2.1. TWÓRCZOŚC JANA SEBASTIANA BACHA
2.2. UNIWERSALNE WARTOŚCI MUZYKI JANA SEBASTIANA BACHA

ROZDZIAŁ 3.
RECEPCJA MUZYKI JANA SEBASTIANA BACHA W UTWORZE „FANTAZJA CONTRAPPUNTISTICA” BV 256, EDIZIONE DEFINITIVA

3.1. GENEZA UTWORU
3.2. CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA „DIE KUNST DER FUGE” BWV 1080 JANA SEBASTIANA BACHA
3.3. NOWATORSTWO UTWORU „FANTAZJA CONTRAPPUNTISTICA” FERRUCCIA BUSONIEGO

ROZDZIAŁ 4.
ANALIZA UTWORU „FANTAZJA WEDŁUG JANA SEBASTIANA BACHA” BV 253

4.1. GENEZA UTWORU
4.2. ELEMENTY BACHOWSKIE W UTWORZE „FANTAZJA WEDŁUG JANA SEBASTIANA BACHA”

ROZDZIAŁ 5.
TRANSKRYPCJA „CHACONNY” D-MOLL Z PARTITY II NA SKRZYPCE SOLO JANA SEBASTIANA BACHA, BV B 24

5.1. GENEZA UTWORU
5.2. ORYGINALNE ELEMENTY „CHACONNY” FERRUCCIA BUSONIEGO I ICH UJĘCIE WYKONAWCZE

ZAKOŃCZENIE
ANEKS 1.

UTWORY FORTEPIANOWE FERRUCCIA BUSONIEGO W OPRACOWANIU M. A. ROBERGE (KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA)

ANEKS 2.

FERRUCCIA BUSONIEGO TRANSKRYPCJE NA FORTEPIAN UTWORÓW JANA SEBASTIANA BACHA

BIBLIOGRAFIA

 

FRAGMENT WSTĘPU

„Podstawowym celem pracy jest identyfikacja barokowych, uniwersalnych wartości artystycznych, charakteryzujących dzieła Jana Sebastiana Bacha oraz ich ukazanie w utworach Ferruccia Busoniego, na przykładzie analizy jego wybranych utworów fortepianowych, takich jak: Fantazja Contrappuntistica BV 256, Edizione Definitiva, Fantazja według jana Sebastiana Bacha BV 253, Chaconna d-moll BV B 24.
Ważnym aspektem analiz pracy jest przedstawienie nowatorskiego sposobu ujęcia wartości uniwersalnych muzyki Jana Sebastiana Bacha przez Ferruccia Busoniego z punktu widzenia techniki wykonawczej i interpretacyjnej, języka muzycznego i stylistyki, poszukiwania tego co nowe i oryginalne. Uniwersalność muzyki Jana Sebastiana Bacha przejawia się w stosowaniu m.in. wielu technik polifonicznych, kontrapunktu, często motorycznej rytmiki, symbolizmu, różnych aspektów języka muzycznego. W pracy podjęta jest próba odpowiedzi na pytanie, które z tych elementów zostały przyjęte przez F. Busoniego.”