Świat oper Zygmunta Krauzego red. Ryszard Daniel Golianek
Łódź 2016
ISBN: 978-83-60929-54-4
objętość: 260 stron
cena: 35 zł

 

ZAWARTOŚĆ

Wstęp
Część pierwsza – SYNTEZY: DZIEŁO OPEROWE ZYGMUNTA KRAUZEGO
 • Piotr Urbański   Libretta oper Zygmunta Krauzego
 • Ewa Kowalska-Zając – Ewolucja stylu i techniki kompozytorskiej w twórczości operowej Zygmunta Krauzego
 • Krzysztof Szwajgier – Paradoksy opery minimalistycznej
 • Jacek Szerszenowicz – Opery Zygmunta Krauzego w perspektywie medialnej
 • Ziemowit Wojtczak – Belcanto XXI wieku? Język wokalny w operach Zygmunta Krauzego
 • Piotr Kędzierski – Wykonania i recepcja oper Zygmunta Krauzego
 • Marek Weiss-Grzesiński – Zygmunt Krauze – żywy kompozytor
Część druga – ANALIZY: DZIEŁA OPEROWE ZYGMUNTA KRAUZEGO
 • Małgorzata Grajter – Trzy języki – trzy wersje obsadowe – nieskończenie wiele możliwości: „Gwiazda” Zygmunta Krauzego
 • Maja Metelska-Räsänen – „Siła ducha, która prowadzi do wyzwolenia” – „Balthazar” Zygmunta Krauzego
 • Ryszard Daniel Golianek – „Iwona, księżniczka Burgunda” – gombrowiczowska opera Zygmunta Krauzego
 • Marta Szoka – „Polieukt” Zygmunta Krauzego – hymn o tolerancji i wolności?
 • Irina Nikolska – „Pułapka” Zygmunta Krauzego – realizacja kontrastowo-konfliktowej idei dramaturgicznej
 • Marcin Stańczyk – Idiomatyczne cechy języka kompozytorskiego Zygmunta Krauzego w operze „Olimpia z Gdańska”
Summary

 

FRAGMENT WSTĘPU

Zygmunt Krauze należy do kręgu najważniejszych kompozytorów polskich starszego pokolenia. Jego znaczące osiągnięcia artystyczne od półwiecza fascynują i zwracają uwagę słuchaczy, krytyków i muzykologów. zadecydowały o tym jego bezkompromisowość i „oddzielność”, przejawiające się w nawiązaniu do idei nieprocesualnej muzyki pozbawionej odniesień przedmiotowych, która zdeterminowała stylistykę stworzonego przez niego unizmu muzycznego, wzorowanego na malarskim unizmie Władysława Strzemińskiego. I choć Krauze w późniejszych dziełach stopniowo zaczął odchodzić od tej estetyki, top rzez środowisko muzyczne w Polsce i poza granicami nadal traktowany jest przede wszystkim jako twórca i czołowy przedstawiciel unizmu w muzyce.
Pierwszym pomysłem prowadzącym do stworzenia tej publikacji stała się chęć pokazania nieco odmiennego, acz bardzo ważnego oblicza twórczego kompozytora, związanego z jego działaniami artystycznymi dość odległymi od unizmu. Ale idea powstania książki, która narodziła się spontanicznie wiosną 2015 roku, wynikła w pewnym stopniu także z okoliczności zewnętrznych. Otóż Senat i władze Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nadały profesorowi Zygmuntowi Krauzemu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Uroczyste wręczenie tej godności nastąpiło podczas Święta Uczelni w dniu 24 marca 2015 roku, a niedługo później w gronie pracowników Katedry Teorii Muzyki zakiełkowała myśl o tym, by przypieczętować to zdarzenie napisaniem monografii poświęconej twórczości Krauzego. Chcieliśmy podjąć nowe badania naukowe dotyczące muzyki tego artysty, pokazać jego styl i estetykę. A jednocześnie uczcić Profesora, z którym znaczna część spomiędzy nas, autorów tekstów zawartych w tej książce, ma okazję współpracować w Akademii Muzycznej w Łodzi.