Instalacje dźwiękowo-muzyczne studentów Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

14 września 2023, czwartek, godz. 14.00-20.00
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny (bez karnetu)

Obok licznych koncertów najciekawszych polskich wykonawców, festiwal Great September specjalne miejsce zarezerwował także dla lokalnych młodych artystów. Dzięki współpracy z Akademią Muzyczną w Łodzi w programie festiwalu znajdą się wyjątkowe wydarzenia z ich udziałem.

GREAT SEPTEMBER / AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI

Na szczególną uwagę zasługują przygotowywane w ramach festiwalu instalacje dźwiękowo-muzyczne studentów łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Jedna z nich to Nieobecność Miłosza Kowalewskiego, kontynuującego naukę na drugim stopniu studiów pod okiem dr hab. Olgi Hans. Jego utwory były dotąd wykonywane w Polsce i za granicą, m.in. na Festiwalu Carillonowym w Kłajpedzie i Festiwalu Muzyki Elektronicznej i Sztuk Wizualnych Ravekjavík. Nieobecność przypomina zapomnianych uczestników historii, takich jak robotnicy z Łodzi – z wiszących w ramach instalacji ubrań, wydobywają się dźwięki ilustrujące życie osób, które swoją pracą wpływały na losy tego miasta.

Miłosz Kowalewski

Druga z instalacji to Stany Przejściowe Michała Wiosny, studiującego kompozycję pod kierunkiem prof. Zygmunta Krauze oraz dr. hab. Artura Zagajewskiego. W swojej muzyce eksploruje minimalistyczne brzmienia i matematyczne struktury, często nawiązując do muzyki filmowej oraz rozrywkowej. W jego Stanach Przejściowych instrumentami są pomieszczenia i korytarze, w które wnikają proste, elektroniczne brzmienia, czyniące z nieruchomego budynku żywy organizm.

Michał Wiosna

Obie instalacje prezentowane będą w zabytkowych, eklektycznych przestrzeniach Pałacu Karola Poznańskiego, powstałego na początku XX wieku, a po latach odnowionego przez Akademię Muzyczną, która ma w nim siedzibę. Jej studenci w ramach festiwalu Great September wezmą także udział w panelu dyskusyjnym poświęconym ważnym zagadnieniom z zakresu produkcji muzycznej.