18 maja 2023, czwartek, godz. 15.00
siedziba Instytutu Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi
Ogrody Geyera, ul. Piotrkowska 293/305
wstęp wolny

Instytut Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi wraz z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają 18 maja o godz. 15.00 do Ogrodów Geyera na wydarzenie Rozmowy o książce – SŁOWNIK TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO. W spotkaniu wezmą udział redaktorki „Słownika”: prof. dr hab. Małgorzata Leyko (UŁ), dr Joanna Szymajda (IS PAN), współpracujący z zespołem redakcyjnym dr Tomasz Ciesielski (UŁ), jak również, reprezentujący łódzkie i poznańskie środowisko tańca autorki i autorzy haseł: Jagoda Ignaczak, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, dr Juliusz Grzybowski oraz dr hab. Jacek Owczarek, prof. AM. Spotkanie poprowadzi Anna Banach (UŁ).

Słownik tańca współczesnego SŁOWNIK TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
Redakcja: Małgorzata Leyko, Joanna Szymajda, przy współpracy Tomasza Ciesielskiego
Rok wydania: 2022
 
 
26 kwietnia 2023 roku „Słownik tańca współczesnego” otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach w roku 2022.

 

Z recenzji wydawniczych

 
Słownik tańca współczesnego to znakomita inicjatywa naukowa i redakcyjna. Zrealizowany projekt jest właściwym odpowiednikiem europejskich wydawnictw z różnych dziedzin sztuki, mogącym śmiało z nimi dialogować. Spowodowana wieloletnim historycznym opóźnieniem luka ma szansę zapełnić się pracą kumulującą wiedzę zarówno o czasach przeszłych, jak i zjawiskach bieżących, często wypływających z tradycji. Zaproponowany układ tematyczny haseł pozwala na wnikliwe dotarcie do treści poznawczych, często dotyczących zagadnień dotąd w Polsce niedefiniowanych. Tym większa odpowiedzialność stanęła przed zespołem redakcyjnym, który musiał podjąć kluczowe decyzje nie tylko na etapie redagowania haseł, ale już podczas wstępnego wyboru i selekcji uwzględnianych informacji.

Prof. dr hab. Ewa Wycichowska

 
W minionych dwóch dekadach sztuka tańca współczesnego w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać, czemu towarzyszy także rozwój badań nad tańcem. Świetnym efektem tego zjawiska jest Słownik tańca współczesnego zrealizowany w ramach zespołowego projektu naukowego. Jest to publikacja niezmiernie potrzebna praktykom – tancerzom i choreografom, adeptom sztuki tańca – oraz badaczom, ale zapewne spotka się też z zainteresowaniem studentów kierunków humanistycznych i artystycznych oraz szerokiego grona miłośników tańca. Zespół autorów gwarantuje wysoki poziom tej publikacji, gdyż tworzą go doświadczeni badacze teatru/tańca, redaktorzy, którzy dowiedli już swoich kompetencji wydawniczych oraz osoby posiadające przygotowanie praktyczne. Doskonałym rozwiązaniem wydaje mi się także opublikowanie wersji elektronicznej Słownika, co przedłuży jego żywot i poszerzy krąg odbiorców.

Prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa

 
Celowość wydania Słownika tańca współczesnego jest poza wszelką dyskusją. Jest to przedsięwzięcie ze wszech miar pionierskie, nie ma bowiem w Polsce tego typu publikacji. W ogóle opracowań dotyczących tańca współczesnego, głównych jego nurtów, kierunków rozwoju, a przede wszystkim biogramów najważniejszych artystów, charakterystyki ośrodków sztuki tanecznej, szkół artystycznych sprofilowanych pod kątem tańca i instytucji wspierających jego rozwój nie tylko w Polsce, lecz także na świecie po prostu brak. Książka ta, ze względu na proponowane w niej ujęcie tańca od początku XX wieku, zarówno wypełnia poważną lukę w badaniach nad tańcem w Polsce, inspirując do ich rozwoju, jak i bez wątpienia przyczyni się do wzrostu świadomości na temat sztuki tanecznej w szerokich kręgach.

Dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ