5 maja 2023, piątek, godz. 17.00
Sala Balowa, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

   
 • 17.00 | WYKŁAD
  Kultura angielskiego dworu w czasach Henryka VIII
  mgr Patryk Jadczak | Instytut Historii Sztuki UŁ
 •  
 • 18.30 | KONCERT
  wykonawcy:
  • Konsort renesansowych fletów podłużnych Musica Perennis w składzie:
   Marek Nahajowski, Radosław Orawski, Justyna Wójcikowska
  • Konsort renesansowych fletów poprzecznych La Viva Fiamma w składzie:
   Magdalena Pilch, Aleksandra Gajkowska-Swinarska, Justyna Wójcikowska, Radosław Orawski
  • Henryk Kasperczak, Przemysław Pogocki – lutnie renesansowe
  • Wokaliści Chóru Kameralnego AM w Łodzi:
   Teresa Albińska, Michał Bolkowski, Aleksander Boroś, Marcelina Cecuła, Marta Danielewska, Patryk Danych, Jakub Darol, Dominika Dynowska, Paweł Furman, Leszek Giziński, Katarzyna Gogola, Piotr Grzelak, Alicja Gura, Szymon Jankowski, Ewa Kaczmarek, Natalia Kaźmierczak, Cezary Kokot, Kamila Kozak, Sandra Kruk, Adrian Kubiak, Michał Laskowski, Maria Łojko, Marietta Madzio, Piotr Mytkowski, Natalia Nicowska, Julita Niedzielska, Łukasz Paczkowski, Wiktoria Raczyńska, Alina Rudyk, Michalina Rzepkowska, Magdalena Sędkowska, Klaudia Stępień, Bibianna Szokalska, Paweł Urbanek, Katarzyna Talaga, Michał Włodarczyk
  • dr hab. Dawid Ber, prof. AM – przygotowanie wokalistów
  program:
  • Antoine BusnoisFortuna desperata
  • AnonimMadame d’amours
  • AnonimWilson's Wilde
  • AnonimGo from my window
  • AnonimNothumberland
  • William CornyshFa la sol
  • William CornyshBlow thy horn
  • William CornyshRobyn
  • AnonimMy Lady Careys Dompe
  • Henryk VIIIHelas Madame
  • Henryk VIIIAdieu Madame
  • William CornyshAdieu mes amours
  • AnonimEsperans
  • Claudin de SermisyTant que vivray
  • Anonim/Pierre AttaingnantTourdion
  • Hayne van GhizeghemDe tous bien plaine
  • Heinrich IsaacLa my
  • AnonimSy Fortune
  • AnonimTalbott
  • William CornyshA the sighes
  • Henryk VIIIThe time of youth
  • Henryk VIIIPastime in good company

Program koncertu koncentruje się wokół utworów zawartych w słynnym śpiewniku króla angielskiego Henryka VIII, datowanym na okres lat 1510-1520. W programie koncertu znajdują się zarówno pieśni skomponowane przez samego monarchę, jak i dzieła innych twórców angielskich (William Cornysh, Robert Fayrfax) i kontynentalnych (Antoine Busnois, Hayne van Ghizeghem, Heinrich Isaac) okresu przełomu XV i XVI wieku. Całości dopełnią autorskie opracowania wczesnorenesansowych tańców angielskich z Gresley Manuscript (ok. 1500).

   
 • kierownictwo artystyczne – dr hab. Marek Nahajowski, prof. AM
 • organizacja – dr hab. Magdalena Pilch, prof. AM

 

PATRYK JADCZAK

Patryk Jadczak Urodzony w roku 1992 historyk sztuki; magisterium uzyskał w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie pracy pt. Obraz „Jezu, ufam Tobie”. Artystyczna wizualizacja Eugeniusza Kazimirowskiego objawień Świętej Faustyny, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Tadeusza Bernatowicza, prof. UŁ (2016). W roku 2018 ukończył Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej w zakresie muzyki kościelnej. Zatrudniony w Akademii Muzycznej w Łodzi jako pracownik Działu Nauczania, pełniący również funkcję sekretarza Wydawnictwa AM, a od roku 2021 pedagog tejże uczelni. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ przygotowujący rozprawę doktorską pod kierunkiem dr. hab. Tadeusza Bernatowicza, prof. UŁ.
Na zainteresowania badawcze Patryka Jadczaka składają się m.in. średniowieczna i nowożytna recepcja kultury antycznej Grecji i Rzymu, oprawa artystyczna uroczystości królewskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także wpływ żeńskiej mistyki przeżyciowej na plastykę i muzykę.

 

MAREK NAHAJOWSKI

Marek Nahajowski Urodzony w 1979 roku teoretyk muzyki i muzyk grający na kopiach historycznych instrumentów dętych drewnianych (flet podłużny, szałamaja); ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki pod kierunkiem Ryszarda Daniela Golianka (Łódź 2003) oraz fletu podłużnego w klasie Tomasza Dobrzańskiego (Wrocław 2007); od 2010 roku adiunkt w Katedrze Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi przedmioty związane z praktyką wykonawczą muzyki baroku, historią teorii muzyki i praktyki kompozytorskiej, a od 2011 roku także klasę fletu podłużnego. Za pracę poświęconą sonatom fletowym Johanna Joachima Quantza (wyd. Łódź 2013) trzymał nagrodę główną w prestiżowym Konkursie im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (teoria muzyki) na podstawie rozprawy o historiografii muzyki w XVIII wieku.
Zainteresowania naukowe Marka Nahajowskiego koncentrują się na estetyce muzycznej i praktyce wykonawczej średniowieczna, renesansu i baroku, hermeneutycznej interpretacji dzieł wokalnych oraz esperanckiej kulturze muzycznej. Jako instrumentalista występował z wieloma zespołami muzyki dawnej, m.in. Il Tempo, Ars Cantus, Concerto Polacco, Royal Baroque Ensemble, Filatura di Musica. Marek Nahajowski jest również zapraszany jako gościnny wykładowca kursów interpretacji muzyki dawnej. W 2014 roku ukazała się jego płyta solowa poświęcona fantazjom fletowym Georga Philippa Telemanna (RecArt 0009), a w 2018 – suitom Josepha Bodina de Boismortiera (RecArt 0026).

 

MAGDALENA PILCH

Magdalena Pilch W 1997 roku ukończyła studia w klasie fletu Grzegorza Olkiewicza w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe w klasie fletu traverso prof. dr Linde Brunmayr – Tutz w Saatliche Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy). Od 2009 roku jest zatrudniona w Akademii Muzycznej im G. i K. Bacewiczów jako pedagog prowadzący klasę fletu traverso, najpierw na stanowisku adiunkta, a obecnie profesora AM. Współpracuje również z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Magdalena Pilch gra na fletach renesansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Jest założycielką jedynego działającego obecnie w Polsce konsortu poprzecznych fletów renesansowych La Viva Fiamma i współzałożycielką zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica. Od 2013 roku pełni funkcję redaktora naczelnego półrocznika naukowo – artystycznego „Notes Muzyczny” (notesmuzyczny.pl) wydawanego przez AM w Łodzi. Jest autorką polskich przekładów dwóch ważnych historycznych szkół fletowych: J.-M. Hotteterre Zasady gry na flecie poprzecznym, flecie podłużnym i na oboju, red. M. Nahajowski (Łódź 2013) i J. G. Tromlitz Szczegółowa i gruntowna szkoła gry na flecie (Łódź 2018), a także twórczynią pierwszej polskiej profesjonalnej strony poświęconej fletom poprzecznym w kontekście historycznych praktyk wykonawczych (flettraverso.pl).

 

HENRYK KASPERCZAK

Henryk Kasperczak Lutnista, absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie lutni Toyohiko Satoh i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Współpracuje z Warszawską Operą Kameralną oraz Stowarzyszeniem Dramma Per Musica będąc członkiem orkiestr i składów Basso Continuo. Autor książki Lutnia renesansowa dawniej i dziś. Synteza stylów, form i środków wykonawczych w twórczości Toyohiko Satoh. Aktywnie działa wśród młodzieży współtworząc Festiwal Lutniowy Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja w Gostyniu i Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej w Malborku. Przewodniczący jury i współorganizator Konkursu Muzyki Dawnej dla młodzieży w Malborku. Współorganizator i akompaniator na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Dawnej Canticum Gaudium w Poznaniu. Grając na instrumentach historycznych uczestniczy również w działaniach muzyki współczesnej i rozrywkowej; w formacjach AmaryllisPospolite Ruszenie łączy muzykę dawną z rokiem progresywnym; współpracując z Jackiem Kowalskim, Mirosławem Czyżykiewiczem i Bartkiem Marusikiem wprowadza lutnie w świat współczesnej piosenki z tekstem literackim.

 

DAWID BER

Dawid Ber Dyrygent, chórmistrz, teoretyk muzyki, urodzony w Łodzi w 1975 roku. Ukończył studia w zakresie Teorii Muzyki w klasie prof. Franciszka Wesołowskiego oraz Studium Prowadzenia Zespół Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych Akademii Muzycznej w Łodzi (1998). W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentura, w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W latach 1995-1999 był etatowym pracownikiem Chóru Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. Począwszy od sezonu 2011/2012 pełni funkcję pierwszego dyrygenta/Szefa Chóru Filharmonii Łódzkiej. W latach 1996-1998 prowadził działalność pedagogiczną i dyrygencką w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Działalność tę kontynuuje od 1998 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi (zajęcia z teorii muzyki – harmonia, kształcenie słuchu i chór mieszany). Był również pedagogiem VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim, Społecznej Szkole Muzycznej II st. przy Polskim Instytucie Muzycznym, Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. W latach 2004-2009 oraz 2010-2011 pełnił funkcję v-ce dyrektora d.s. artystycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi. Od 2008 roku zatrudniony w Katedrze Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi klasę dyrygowania, obecnie na stanowisku adiunkta. Od 1992 roku nieprzerwanie prowadzi chór mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. W 1996 roku założył i przez 8 lat prowadził Zespół Wokalny Alla Camera. Również w 1996 roku został kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Zgierzu – chór ten prowadził przez 15 lat, do roku 2011. W latach 2002-2005 prowadził Chór Nauczycielski w Łodzi. Od 2005 r. jest dyrygentem Chóru Kameralnego Vivid Singers. Z prowadzonymi przez siebie chórami uzyskał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na licznych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Koncertował w Polsce, Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii, Danii, w Czechach, we Włoszech oraz na Litwie. Juror i wykładowca festiwali, konkursów, warsztatów i seminariów w zakresie teorii muzyki oraz chóralistyki.

 

MANUSKRYPT HENRYKA VIII