prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

Sławomir Kaczorowski Kompozytor i pedagog, ur. w 1956 r. w Łodzi. W 1981 r. ukończył studia kompozytorskie (w klasie prof. Bronisława Kazimierza Przybylskiego) i teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Od 1981 roku zatrudniony w łódzkiej uczelni (obecnie: Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów). Równolegle, przez dwa lata, pracował w średnim szkolnictwie muzycznym; prowadził również Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej.

Z zespołami chóralnymi dokonał nagrań archiwalnych w Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia (obecnie: Polskie Radio Łódź). Poprowadził również wiele koncertów, m.in. w Łodzi, Glasgow i Edynburgu. Jego utwory były wykonywane w kraju i za granicą, m.in. podczas: Festiwalu Młoda Muzyka Polska w Szczecinie (1985, 1986, 1987), Poznańskiej Wiosny Muzycznej (1987, 1989, 2015), Gdańskich Spotkań Młodych Kompozytorów (1989), Legnica Cantat (1995, 2003), Internationales Jugend-Festspieltreffen Bayreuth (1997), Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego w Szczecinie (1999), Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal (1998, 2000, 2001, 2003, 2007, 2010, 2012), International Accordion Competition Poprad (2001, 2003, 2007, 2012), Coupe Mondiale Copenhagen (2002), Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2003, 2004), Śląskich Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach (2004), Festiwalu Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova we Wrocławiu (2006, 2008). Otrzy-mał następujące nagrody i wyróżnienia: II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozy-torów (1982), II nagrodę oraz wyróżnienie na Pianistycznym Konkursie Kompozytorskim w Słupsku (1984), II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim podczas Tygodnia Talentów w Tarnowie (1985), III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1987), wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego ogłoszonym przez ZAiKS (1988).

Od 1997 r. prowadzi klasę kompozycji, a wśród licznych absolwentów warto odnotować Grzegorza Duchnowskiego oraz Tomasza Szczepanika – laureatów wielu nagród na konkursach kompozytorskich krajowych i zagranicznych. Był prodziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki (1996-1999), a następnie prorektorem ds. artystyczno-dydaktycznych łódzkiej uczelni (1999-2005). W latach 2011-2021 pełnił funkcję kierownika Katedry Kompozycji. Organizuje sesje Musica Moderna - koncerty i wykłady poświęcone nowej muzyce odbywające się dwa razy w roku akademickim. Juror Concours Moderne (2001 Biel, 2002 Wrocław) oraz Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis (1999-2016), przewodniczący jury Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. Profesora Józefa Świdra (Cieszyn, 2015-2016). Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Związku Kompozytorów Polskich, pełni funkcję Prezesa Łódzkiego Oddziału ZKP. Jest również przewodniczącym Zespołu Sztuki Polskiej Komisji Akredytacyjnej obecnej kadencji.

W 2021 roku został uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

 
Ważniejsze kompozycje:

Koncert na flet i orkiestrę smyczkową, 1982; Unity-form na trio akordeono-we, 1982, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2010; Tryptyk na klawesyn, 1983, wyd. Agencja Autorska, 1989; Impressio na sopran solo i trzy akordeony, 1984; Direction na dwa fortepiany, 1986; Benedictus na chór mieszany, 1986, wyd. Wydawnictwo Muzyczne Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 1988, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2002; Koncert na akordeon i orkiestrę kame-ralną, 1987, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2002; Dolente na wiolonczelę solo, 1989; Pezzo alla tango na: gitarę i klawesyn, 1991, gitarę i akordeon, 1993, wyd. Agencja Autorska, 1995, skrzyp-ce, gitarę i akordeon, 1994, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2000, flet, gitarę i akordeon, 1995; Con forza na fortepian,1993, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2011; Swing music na: chór mie-szany, 1994, wyd. Astra, 1996, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2000, chór żeński, 2010; Impresja na akordeon, 1994, wyd. Astra, 1996; Noveletta na harfę i orkiestrę smyczkową, 1996; Once more na skrzypce i altówkę, 1996; Scherzino na klarnet i akordeon, 1997, wyd. Astra, 1997, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2008; Impromptu na akordeon, 1998, wyd. Astra, 1998; Con calore na altówkę i fortepian, 1999; Ragtime na: fortepian solo, 1999, wyd. Fraza s.c., Edition nuty.pl, 2006, for-tepian na 4 ręce, 2000, wyd. Fraza s.c., Edition nuty.pl, 2007, skrzypce, gitarę i akordeon, 2000, wyd. Fraza s.c., Edition nuty.pl, 2007, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2009; Jesienne lasy na chór mieszany, sł. T. Miciński, 2000, wyd. Polski Związek Chórów i Orkiestr, „Życie muzyczne” X-XII 2005, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2008, wyd. AM w Łodzi, 2012; Cotton Spinner Quartet, 2002; Toccata na fortepian, 2004, wyd. Fraza s.c., Edition nuty.pl, 2006; Furioso na orkiestrę symfoniczną, 2005; Agitato na dwa fortepiany, 2006, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2010; Polskie pejzaże na baryton i fortepian, 2006, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2010 ; Chain for violin and accordion, 2007, wyd. Fraza s.c., Edition nuty.pl, 2011, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2010; Otcze nasz na chór mieszany, 2007, wyd. Fraza s.c., Edition nuty.pl, 2009, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2008; Capriccio na obój i fortepian, 2007, wyd. AM w  Łodzi, 2008, nagranie CD wyd. przez AM w Łodzi, 2011; Concerto giocoso na akordeon, fagot i orkiestrę kameralną, 2009; Laudate Dominum na chór mieszany, 2012, wyd. AM w  Łodzi, 2013; ALEAccordions for two players, 2012; Trio na flet, skrzypce i altówkę, 2013 (utwór powstał w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca); Koncert na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową, 2014; Hesitation for violin solo, 2014, wyd. Ars musica Sp. z o.o., 2015; Jazzy for soprano saxophone, 2015, wyd. Ars musica Sp. z o.o., 2015; Koncert na saksofon i orkiestrę smyczkową, 2015; Cantabile na orkiestrę smyczkową, 2016.