Logowanie do Wirtualnej Uczelni jest możliwe wyłącznie po założeniu konta w serwisie CAUM – Cyfrowe Archiwum Utworów Muzycznych caum.amuz.lodz.pl.
Login do serwisu to adres e-mail podany podczas rekrutacji online na studia (adres podany do systemu dziekanatowego).
Dane do logowania w serwisie CAUM i Wirtualnej Uczelni są identyczne.

Dzięki Wirtualnej Uczelni studenci mają możliwość wyboru fakultetów, wypełniania ankiet, śledzenia własnego toku studiów, podglądu odpowiedzi na składane podania.


WYBÓR FAKULTETÓW

Informujemy, że wybór fakultetów odbywa się wyłącznie poprzez system Wirtualnej Uczelni (WU).

 

Szczegóły dotyczące rejestracji na przedmioty fakultatywne:
  • Wyboru fakultetu w WU można dokonać jedynie po uprzednim zapisaniu się na wybrane zajęcia u pedagoga prowadzącego.
  • Wybór przez WU skutkuje wpisaniem przedmiotu na kartę egzaminacyjną, dlatego też konieczne jest dokładne sprawdzenie listy fakultetów i uważne dokonanie rejestracji.
  • Osoby, które nie zrealizują zadeklarowanego przedmiotu muszą liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty i powtórzenia go w kolejnym semestrze.
  • Dział Nauczania nie ma możliwości dopisania fakultetu po upływie terminu rejestracji.

Wirtualna Uczelnia – kliknij