Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
 
INSTYTUT KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI I DYRYGENTURY

KATEDRA DYRYGENTURY

 • Szczegółowy plan egzaminów z dyrygentury
  aktualizacja 18 maja 2023 pobierz plik .pdf
 
INSTYTUT RYTMIKI, TERAPII I EDUKACJI MUZYCZNEJ

KATEDRA RYTMIKI I IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

 • Rytmika | Rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia
  Rozkład egzaminów w sesji letniej
  aktualizacja 11 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • Rytmika | Rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia
  Obrony pisemnych prac dyplomowych
  aktualizacja 11 maja 2023 pobierz plik .pdf

KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ

 • Ramowy plan letniej sesji egzaminacyjnej
  aktualizacja 10 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • Szczegółowy plan egzaminów z dyrygowania
  aktualizacja 9 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
  Szczegółowy plan obron prac dyplomowych
  aktualizacja 18 maja 2023 pobierz plik .pdf

PRACOWNIA MUZYKOTERAPII

 
INSTYTUT MEDIÓW I PRODUKCJI MUZYCZNEJ

MUZYKA W MOEDIACH

 • Ramowy plan letniej sesji egzaminacyjnej – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • Szczegółowy plan egzaminów dyplomowych: studia I stopnia – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • Szczegółowy plan egzaminów dyplomowych: studia II stopnia – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf

PRODUKCJA MUZYCZNE / ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MUZYCZNĄ

 • Ramowy plan letniej sesji egzaminacyjnej – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • Szczegółowy plan egzaminów dyplomowych: studia I stopnia – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • Szczegółowy plan egzaminów dyplomowych: studia II stopnia – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf

REALIZACJA DŹWIĘKU

 • Ramowy plan letniej sesji egzaminacyjnej – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • Szczegółowy plan egzaminów dyplomowych: studia I stopnia – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf
 • Szczegółowy plan egzaminów dyplomowych: studia II stopnia – aktualizacja 21 maja 2023 pobierz plik .pdf
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
 
INSTYTUT INSTRUMENTÓW ORKIESTROWYCH, AKORDEONU I GITARY

KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

 • Plan letniej sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych
  aktualizacja 15 maja 2023 pobierz plik .pdf

KATEDRA AKORDEONU, GITARY i HARFY

 • Szczegółowy plan letniej sesji egzaminacyjnej
  aktualizacja 6 czerwca 2023 pobierz plik .pdf
 
INSTYTUT FORTEPIANU, ORGANÓW, MUZYKI KOŚCIELNEJ, KLAWESYNU I INSTRUMENTÓW DAWNYCH

KATEDRA FORTEPIANU

 • Egzaminy | Obrony | Dyplomy zobacz
 • Próby do egzaminów, dyplomów licencjackich i magisterskich z fortepianu zobacz

KATEDRA ORGANÓW, MUZYKI KOŚCIELNEJ, KLAWESYNU I MUZYKI DAWNEJ

 • Egzaminy | Obrony | Dyplomy zobacz

Prosimy o bieżące śledzenie ewentualnych zmian wprowawadzanych do powyższych planów

 
INSTYTUT MUZYKI KAMERALNEJ
 • KAMERALISTYKA | NAUKA AKOMPANIAMENTU
  Szczegółowy plan egzaminów zobacz

Prosimy o bieżące śledzenie ewentualnych zmian wprowawadzanych do powyższego planu

Wydział Sztuk Scenicznych

Egzamin semestralny z Fortepianu dla studentów specjalności wokalno-aktorskiej, musicalwokalistyka estradowa odbędzie się w dniu 14.06.2023 od godz. 10:00 w sali 304 w budynku AM przy ulicy Żubardzkiej 2a.

  Skład komisji egzaminacyjnej:
 • prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 • dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
 • dr Piotr Saciuk
 • mgr Magdalena Chmielewska-Tomczyk
 • mgr Agata Kalińska-Bonińska

Termin "zerowy" ww. egzaminu odbędzie się w dniu 7.06.2023 od godz. 10:00 w sali 304 w budynku AM przy ulicy Żubardzkiej 2a.

 • Szczegółowy harmonogram egzaminu w terminie "zerowym"
  aktualizacja 4 czerwca 2023 pobierz

Szczegółowy rozkład egzaminu w dniu 14 czerwca 2023 zostanie podany w terminie późniejszym.

 
INSTYTUT WOKALNO-AKTORSKI

KATEDRA WOKALISTYKI

 • Egzamin ze śpiewu solowego zobacz

Prosimy o bieżące śledzenie ewentualnych zmian wprowadzanych do powyższych planów

KATEDRA MUSICALU

 • Hamonogram egzaminu z podstaw śpiewu musicalowego zobacz

Prosimy o bieżące śledzenie ewentualnych zmian wprowadzanych do powyższych planów

 
INSTYTUT CHOREOGRAFII I TECHNIK TAŃCA
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Egzamin semestralny z Fortepianu dla studentów specjalności wokalno-aktorskiej, musicalwokalistyka estradowa odbędzie się w dniu 14.06.2023 od godz. 10:00 w sali 304 w budynku AM przy ulicy Żubardzkiej 2a.

  Skład komisji egzaminacyjnej:
 • prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 • dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
 • dr Piotr Saciuk
 • mgr Magdalena Chmielewska-Tomczyk
 • mgr Agata Kalińska-Bonińska

Termin "zerowy" ww. egzaminu odbędzie się w dniu 7.06.2023 od godz. 10:00 w sali 304 w budynku AM przy ulicy Żubardzkiej 2a.

 • Szczegółowy harmonogram egzaminu w terminie "zerowym"
  aktualizacja 4 czerwca 2023 pobierz

Szczegółowy rozkład egzaminu w dniu 14 czerwca 2023 zostanie podany w terminie późniejszym.